Humaniora og samfunnsvitenskap

Humaniora og samfunnsvitenskap gir kunnskap om hvordan mennesker og samfunn samhandler, og de kulturelle rammene dette skjer innenfor. Ut fra innsikt i samfunnsutviklingens forutsetninger, kan forskningen på dette feltet gi oss forståelse av hvilke mulige handlingsrom som ligger i samfunnet og i kulturen.

Overordnede planer

Vi reviderer alle porteføljeplanene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Kontakt

Christian Lund

    Banebrytende forskning

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Humaniora og samfunnsvitenskap, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Aktuelt for Humaniora og samfunnsvitenskap

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.