Overordnede planer

Porteføljestyret har ansvar for investeringene i Banebrytende forskning

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Humaniora og samfunnsvitenskap, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Christian Lund

Aktuelt for Humaniora og samfunnsvitenskap

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet