Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret har ansvar for å ta beslutninger om investering innenfor humaniora- og samfunnsvitenskap og for å bistå med faglig rådgivning.

Se porteføljestyret

Kontakt

Christian Lund

Aktuelt for Humaniora og samfunnsvitenskap

Aktuelle arrangementer