Humaniora og samfunnsvitenskap

Humaniora og samfunnsvitenskap gir kunnskap om hvordan mennesker og samfunn samhandler, og de kulturelle rammene dette skjer innenfor. Ut fra innsikt i samfunnsutviklingens forutsetninger, kan forskningen på dette feltet gi oss forståelse av hvilke mulige handlingsrom som ligger i samfunnet og i kulturen.

Fem personer som står rundt et nettbrett

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Humaniora og samfunnsvitenskap, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Kontakt

Christian Lund

    Banebrytende forskning

Aktuelt for Humaniora og samfunnsvitenskap

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.01 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.