Overordnede planer

To blyanter på gul bakgrunn. Foto: Joanna Kosinska via Unsplash

Gi innspill til ny porteføljeplan. Vi reviderer planene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Helse, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

HelseOmsorg21-monitor - statistikk om forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg

Les mer

Kontakt

Mari Kristine Nes

Aktuelt for Helse

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet