Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Helse, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Statistikk om forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg

Til HelseOmsorg21-monitor

Kontakt

Mari Kristine Nes

Aktuelt for Helse

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet