Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret har ansvar for forskning og innovasjon på helseområdet, knyttet til hele kjeden fra helsefremmende tiltak, forebygging til behandling og rehabilitering.

Se porteføljestyret

Kontakt

Mari Kristine Nes

Aktuelt for Helse

Aktuelle arrangementer