Nasjonalkomité for FNs havforskningstiår

Nasjonalkomiteen for havforskningstiåret skal være med på å sikre at norsk innsats oppnår tiårets mål. Komiteen skal gi råd og utveksle informasjon, være ambassadører for tiåret og delta i ulike aktiviteter.

En gruppe mennesker står i en trapp ved sjøen og smiler mot fotografen

Komiteen består av representanter fra sentrale havmiljøer i Norge innenfor forskning, næringsliv, offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner, kommunikasjon og interessert allmennhet. Medlemmene oppnevnes for to år av gangen.

Her er medlemmene for perioden 2021-2023

Leder: Siri Granum Carson, direktør, NTNU havrom

Medlemmer:

FNs havforskningstiår anbefaler at det opprettes nasjonalkomiteer og i implementeringsplanen beskriver oppgaver for slike komiteer. I Norge har Havsekretariatet ansvar for planlegging og oppfølging av havforskningstiåret og komiteen er derfor knyttet til havsekretariatet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.56 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.