Havforskningstiåret i Norge

Norge er en havforskningsnasjon og har et høyt nivå på havforskningen. Men ambisjonene er store for et bedre havmiljø, god forvaltning og økt bruk av havet er store. I tiåret ønsker vi å forsterke og intensivere forskningsinnsatsen. Det har derfor blitt utarbeidet et forslag til nasjonal satsing, og Forskningsrådets havsekretariat har ansvar for nasjonal koordinering.

Forslag til nasjonal satsing

Havsekretariatet satte i 2019 ned ei ekspertgruppe for å foreslå norske bidrag og prioriteringer knyttet til havforskningstiåret. I oktober 2020 ble dokumentet "Havforskningstiåret, forslag til nasjonal satsing" lansert. Ekspertgruppen ble ledet av Peter Haugan og besto av åtte medlemmer fra forskning, næringsliv og frivillig organisasjon.

Les mer: Havforskningstiåret - Forslag til nasjonal satsing (pdf)

Satsingsforslaget skal først og fremst gi et tydelig signal til departementene om behovet for en kraftfull satsing. I tillegg oppfordrer Forskningsrådet departementer, forskningsinstitusjoner, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre til å bruke dokumentet i sitt prioriteringsarbeid og i sine strategier og satsinger. Forskningsrådet vil bruke satsingsforslaget som grunnlag for prioritering av forskningsinnsatsen framover. 

Forskningsrådets havsekretariat

Forskningsrådets havsekretariat skal styrke Norges arbeid med viktige havinitiativ nasjonalt og internasjonalt, der forskning er sentralt. Havsekretariat har ansvar for nasjonal koordinering og oppfølging av havforskningstiåret. Havsekretariatet har fått sitt mandat fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 08.03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.