Porteføljeanalysen for Global utvikling og internasjonale relasjoner

Porteføljeanalysen skal være et grunnlag for porteføljeplaner, investeringsplaner og rapportering, samt for rådgivning på tvers av porteføljestyrer, Styret og Forskningsrådet generelt. Analysen gjøres på totalporteføljen som inkluderer alle prosjekter som Forskningsrådet selv finansierer samt de prosjektene vi har et nasjonalt ansvar for å mobilisere til som f.eks. prosjekter fra EUs rammeprogrammer og partnerskap.

Gjelder fra 2020

Resten av analysen er på engelsk. Trykk på "English" øverst oppe på siden for å lese porteføljeanalysen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 04.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.