Overordnede planer

Vi reviderer alle porteføljeplanene i 2021 og 2022.

Se oversikt

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Energi, transport og lavutslipp, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Forskningsrådets hydrogensatsing 2021

Les mer om hydrogensatsningen

Kontakt

Katrine Wyller

Aktuelt for Energi, transport og lavutslipp

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.