Energi, transport og lavutslipp

Porteføljen for energi, transport og lavutslipp arbeider for at energi- og transportsektorene skal levere bærekraftige, smarte og sikre løsninger, teknologier og tjenester, at byer og byregioner er inkluderende, tilpasningsdyktige og attraktive å leve i og at vi som innbyggere og samfunnsaktører tar klima- og miljøvennlige valg som reduserer press på naturmangfoldet.

Person som sitter å skriver i en blokk, en vindmølle står mellom skoene

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Energi, transport og lavutslipp, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Forskningsrådets hydrogensatsing 2021

Les mer om hydrogensatsningen

Kontakt

Katrine Wyller

    Energi og energiomstilling

Aktuelt for Energi, transport og lavutslipp

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. mars 2023, 01.09 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.