Overordnede planer

Prosjekter finansiert av porteføljestyret

Porteføljestyret

Porteføljestyret har ansvaret for de utfordringsdrevne budsjettformålene som favner fra strategisk grunnleggende forskning til innovasjon innenfor energi, lavutslipp og transport.

Se porteføljestyret

Kontakt

Katrine Wyller

Aktuelt for Energi, transport og lavutslipp

Aktuelle arrangementer