Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor Energi, transport og lavutslipp, og beslutte tildeling av forskningsmidler for å nå de brukermålene og samfunnsmålene som er satt for porteføljen.

Se porteføljestyret

Forskningsrådets hydrogensatsing 2021

Les mer om hydrogensatsningen

Kontakt

Katrine Wyller

Aktuelt for Energi, transport og lavutslipp

Aktuelle arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet