Naturvitenskap og teknologi

Porteføljestyret har ansvar for å ta beslutninger om investering i FRIPRO innenfor naturvitenskap og teknologi og for å bistå med faglig rådgivning.

Medlemmene har en høy faglig kompetanse som dekker komiteens faglige ansvarsfelt på best mulig måte.

Medlemmer

Eva Sørensen, University College London, Storbritannia, styreleder
Inga Berre, Universitetet i Bergen, Bergen
Andreas Carlson, Universitetet i Oslo, Oslo
Mari-Ann Einarsrud, NTNU, Trondheim
Odd Arne Lorentsen, Yara, Porsgrunn
Eli Ringdalen, SINTEF, Mo i Rana
Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet, Danmark
Rune Storvold, NORCE, Tromsø
Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger, Stavanger
Bo Wahlberg, KTH, Sverige