Muliggjørende teknologier

Porteføljestyret skal følge opp og videreutvikle den samlede porteføljen innenfor muliggjørende og industrielle teknologier, herunder bioteknologi, nanoteknologi og IKT/digitalisering.

Porteføljestyret skal bidra til å

  • bygge kunnskap og kapasitet på teknologiområdene
  • legge til rette for næringsutvikling og nytt forskningsbasert næringsliv
  • bedre samspillet mellom forskningsinstitusjonene, næringslivet og offentlig sektor

Styret skal være pådriver for innovasjon og effektivisering gjennom digitalisering og bruk av ny teknologi. Styret skal sikre at teknologiene utvikles og tas i bruk i samspill mellom fagdisipliner, og at utviklingen skjer på en ansvarlig måte.

Medlemmer

Geir Øien, NTNU, Trondheim, styreleder
Heidi Austlid, IKT-Norge, Oslo
Nuria Espallargas, Seram Coatings AS, Trondheim
Ellen-Marie Forsberg, Østfoldforskning, Fredrikstad
Agnete Fredriksen, Vaccibody AS, Oslo
Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo, Oslo
Rita Glenne, Glenne AS, Oslo
Lars Holden, Norsk Regnesentral, Oslo
Stephen McAdam, DNV GL, Bærum
Shahzad Rana, Microsoft Norge, Oslo
Eivind Valen, Universitetet i Bergen, Bergen