Forskingsrådets styre

Forskingsrådet finansierer forsking og gir forskingspolitiske råd. Styret har ansvaret for å følgje opp verksemda og gi råd om forskingspolitikken.

Forskingsrådet er ein sentral aktør i det norske forskings- og innovasjonssystemet og vi har eit styre som har brei innsikt i forsking, innovasjon, næringsliv og andre samfunnsspørsmål. Medlemmane i styret representerer alle delar av landet gjennom ei god geografisk spreiing.

Styret er oppnemnt for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022 og består av

 • Hilde Tonne, konserndirektør Statnett, Oslo, styreleiar
 • Kenneth Ruud, prorektor UiT, Tromsø, nestleiar
 • Jan Magnus Aronsen, Førsteamanuensis UiO, Oslo
 • Eli Aamot, konserndirektør SINTEF, Trondheim
 • Karianne Melleby, StartupLab AS, Oslo
 • Mette Halskov Hansen, professor UiO, Oslo
 • Pinar Heggernes, instituttleiar UiB, Bergen
 • Kirsti Hjemdahl, dagleg leiar, Stiftelsen Cultiva, Kristiansand
 • Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola, Sverige
 • Eimund Nygaard, adm.dir. Lyse, Stavanger
 • Lars Harry Vorland, adm.dir. Helse Nord Rhf, Tromsø
 • Christine Daae Olseng (dei tilsette sin representant)
 • Lena Cappelen Endresen (dei tilsette sin representant)
Bilde av Forskningsrådets styre
Dette er Forskingsrådets styre for perioden frå 1. januar 2019 til 31. desember 2022.