Forskingsrådets styre

Forskingsrådet finansierer forsking og forskningsbasert innovasjon og gir forskingspolitiske råd. Styret har ansvaret for å følgje opp verksemda og gi råd om forskingspolitikken.

Forskingsrådet er ein sentral aktør i det norske forskings- og innovasjonssystemet.

12. mai vart det oppnemnt eit nytt styre, eit interimstyre, for perioden 12. mai 2022 til 31. desember 2022. Interimstyret har følgjande medlemmar:

  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Oslo, styreleiar
  • Robert Rastad, universitetsdirektør ved UiB, Bergen, nestleiar
  • Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, Trondheim
  • Linda Nøstbakken, dr. oecon, forskingsdirektør i SSB, Oslo
  • Britt Elin Steinveg, seniorrådgivar ved UiT, Tromsø
  • Eirin Isaksen Winsnes (dei tilsette sin representant)
  • Lena Cappelen Endresen (dei tilsette sin representant)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 07.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.