Forskningsrådets styre

Forskningsrådet finansierer forskning og gir forskningspolitiske råd. Styret har ansvar for å følge opp virksomheten og gi råd om forskningspolitikken.

Forskningsrådet er en sentral aktør i det norske forsknings- og innovasjonssystemet og har et styre som har bred innsikt i forskning, innovasjon, næringsliv og andre samfunnsspørsmål. Det representerer alle deler av landet gjennom en god geografisk spredning.

Styret er oppnevnt for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022 og består av

 • Hilde Tonne, konserndirektør Rambøll, Oslo, styreleder
 • Kenneth Ruud, prorektor UiT, Tromsø, nestleder
 • Jan Magnus Aronsen, Førsteamanuensis UiO, Oslo
 • Eli Aamot, konserndirektør SINTEF, Trondheim
 • Geir Førre, gründer og investor Firda AS, Oslo
 • Mette Halskov Hansen, professor UiO, Oslo
 • Pinar Heggernes, instituttleder UiB, Bergen
 • Kirsti Hjemdahl, daglig leder, Stiftelsen Cultiva, Kristiansand
 • Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola, Sverige
 • Eimund Nygaard, adm.dir. Lyse, Stavanger
 • Lars Harry Vorland, adm.dir. Helse Nord Rhf, Tromsø
 • Vemund Riiser (ansattes representant)
 • Eirin Isaksen Winsnes (ansattes representant)
Bilde av Forskningsrådets styre
Dette er Forskningsrådets styre for perioden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022

Styremøter 2020

Møte 5: torsdag 11. juni
Møte 6: torsdag 10. september
Møte 7: torsdag 29. oktober
Møte 8: fredag 4. desember