Forskingsrådets styre

Forskingsrådet finansierer forsking og forskningsbasert innovasjon og gir forskingspolitiske råd. Styret har ansvaret for å følgje opp verksemda og gi råd om forskingspolitikken.

Forskingsrådet er ein sentral aktør i det norske forskings- og innovasjonssystemet.

12. mai vart det oppnemnt eit nytt styre, eit interimstyre, for perioden 12. mai 2022 til 30. juni 2023. Interimstyret har følgjande medlemmar:

  • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO, Oslo, styreleiar
  • Birger Vikøren, stabsdirektør Norges Bank, nestleiar
  • Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine, Trondheim
  • Linda Nøstbakken, dr. oecon, forskingsdirektør i SSB, Oslo
  • Britt Elin Steinveg, seniorrådgivar ved UiT, Tromsø
  • Eirin Isaksen Winsnes (dei tilsette sin representant)
  • Lena Cappelen Endresen (dei tilsette sin representant)

Vedtaksprotokollar og saksdokument for 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 20.25 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.