Forskingsrådets styre

Forskingsrådet finansierer forsking og gir forskingspolitiske råd. Styret har ansvaret for å følgje opp verksemda og gi råd om forskingspolitikken.

Forskingsrådet er ein sentral aktør i det norske forskings- og innovasjonssystemet og vi har eit styre som har brei innsikt i forsking, innovasjon, næringsliv og andre samfunnsspørsmål. Medlemmane i styret representerer alle delar av landet gjennom ei god geografisk spreiing.

Styret er oppnemnt for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2022 og består av

 • Hilde Tonne, konsernsjef Statnett, Oslo, styreleiar
 • Kenneth Ruud, administrerende direktør FFI, Tromsø, nestleiar
 • Jan Magnus Aronsen, Førsteamanuensis UiO, Oslo
 • Eli Aamot, konserndirektør SINTEF, Trondheim
 • Karianne Melleby, administrerende direktør Storskogen Norge, Oslo
 • Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet UiO, Oslo
 • Pinar Heggernes, prorektor for utdanning og digitalisering UiB, Bergen
 • Kirsti Hjemdahl, dagleg leiar, Stiftelsen Cultiva, Kristiansand
 • Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola, Sverige
 • Eimund Nygaard, adm.dir. Lyse, Stavanger
 • Lars Harry Vorland, professor em., tidl. adm. dir. Helse Nord RHF, nå pensjonist, Tromsø
 • Christine Daae Olseng (dei tilsette sin representant)
 • Lena Cappelen Endresen (dei tilsette sin representant)
Bilde av Forskningsrådets styre
Dette er Forskingsrådets styre for perioden frå 1. januar 2019 til 31. desember 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2022, 12.03 CET

Til utlysningene med søknadsfrist 2. februar betjener vi vakttelefonen 
+47 22 03 72 00 på følgende tidspunkter: torsdag 27. januar, fredag 28. januar, mandag 31. januar og tirsdag 1. februar (alle dager kl. 08.00–15.45) og onsdag 2. februar kl. 08.00–13.00.