Bistand for offentlige og private aktører til utlysning av forskningsmidler og søknadsbehandling

Forskningsrådet investerer årlig rundt 10 milliarder offentlige forskningskroner. Vi har god innsikt i forskningsbehov og relevante aktører, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsrådet har bygget opp et profesjonelt søknadsbehandlingsapparat og har et utstrakt internasjonalt nettverk av nasjonale og internasjonale fageksperter som vi benytter i våre prosesser.

Forskningsrådet erfarer at det er etterspørsel etter systemer for uavhengig vurdering av prosjektsøknader gjennomført av eksperter. Vi har derfor samarbeid knyttet til utlysninger og bistand til søknadsbehandling med flere aktører, både offentlige og private.

Kompetanse om utlysninger av forskningsmidler og søknadsbehandling er krevende for mange å bygge opp, både faglig og økonomisk. Samtidig er dette en av Forskningsrådets kjerneaktiviteter. Vi kan hjelpe andre aktører med å sikre at det er de beste og mest relevante forskerne som mottar forskningsmidlene de ønsker å investere i forskning. Forskningsrådet kan også sikre at det er de beste forskerne som får tilgang til forskningsinfrastruktur som private aktører ønsker å tilby. Gjennom at Forskningsrådet tilbyr en plattform for slike tjenester sikrer vi også en enda bedre oversikt over forskningsmiljøenes kapasitet.