Nye retningslinjer for etisk innbyggerinvolvering i forskning og innovasjon

Forskningsrådet har i samarbeid med flere europeiske forsknings- og innovasjonsråd utviklet etiske retningslinjer for å involvere innbyggere i forskning og innovasjon på en god måte. Disse retningslinjene er et resultat av EU-prosjektet PRO-Ethics, hvor Forskningsrådet har vært en av partnerne.

Det er en tett sammenheng mellom forskningsetikk, innbyggerinvolvering, folkeforskning og åpen forskning. Forskningsrådet er nå i gang med et arbeid for en mer helhetlig tilnærming mellom disse feltene og retningslinjene fra PRO-Ethics blir også viktige i denne prosessen. 

Viktig med etiske vurderinger 

– Innbyggeres deltakelse i forsknings- og innovasjonsprosjekter kan gi forskere og innovatører bedre forståelse av ulike sosiale og samfunnsmessige behov når de skal utvikle nye løsninger. Dette kan utvide perspektivene og sikre åpenhet og ansvarlighet, sier Benedicte Løseth, som er direktør for forskningssystemet og internasjonalisering i Forskningsrådet. Hun understreker at det er viktig med grundige etiske vurderinger når innbyggere og interessenter skal involveres.  

De nye retningslinjene guider forskere og innovatører i næringslivet, offentlig sektor og forskningsmiljøene gjennom en rekke vurderinger som bør gjøres i forkant, underveis og i etterkant av planlagte prosesser innen forskningsfinansiering og anvendt forskning og innovasjon, der innbyggere og interessenter skal involveres.

Eksempler på dette er: Hvem bør engasjeres i en prosess, når bør de involveres, og hvordan bør prosessen foregå? Hvordan oppnå nøyaktige og meningsfulle resultater? Hvordan ta vare på og beskytte deltakerne mot potensielle negative effekter knyttet til deltakelsen? 

Fakta om PRO-Ethics 

PRO-Ethics er et 4-årig prosjekt finansiert av EU, fra 2020 til 2024. Målet har vært å legge til rette for mer relevante, rettferdige og effektive forsknings- og innovasjonsaktiviteter.   

Prosjektet nådde opp i hard konkurranse i EUs forrige rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 

Konsortiet har bestått av 15 partnere fra 12 europeiske land, inkludert forsknings- og innovasjonsråd, universiteter, forsknings- og teknologiorganisasjoner og akademiske forskningsinstitusjoner. Forskningsrådet har vært en av partnerne. 

Gjennom reelle eksperimenter i ti piloter, dialog med relevante interessenter og teoretiske vurderinger, har prosjektet utviklet et etisk rammeverk og retningslinjer for deltakelse.   

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.