Vær med å forme Horisont Europas arbeidsprogram for 2025

Europakommisjonen inviterer alle interesserte til åpen høring for å gi innspill til utforming av hovedarbeidsprogrammet 2025. Høringsfristen er 6. mai 2024.

Høringen omfatter de seks klyngene i søylen for globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv, forskningsinfrastruktur, økosystemer for innovasjon, de fem samfunnsoppdragene (missions) og New European Bauhaus.  

For å strukturere innspillet har Kommisjonen utarbeidet et orienteringsdokument for hver destinasjon under de delene av Horisont Europa som dekkes av høringen. Orienteringsdokumentene skisserer virkningene (impacts) og resultatene som forventes av tiltakene som skal finansieres i 2025.  

Strategisk plan for 2025-27 er en viktig overbygning for arbeidet med arbeidsprogram for 2025. I planen gir Kommisjonen tre strategiske retninger for de siste årene av Horisont Europa: Grønn og digital omstilling og et mer motstandskraftig, konkurransekraftig, demokratisk og inkluderende Europa. 

– Dette er første gang Kommisjonen inviterer til å gi innspill til kommende utlysninger på et så tidlig tidspunkt. Det er ikke bare en mulighet til være med på utformingen av arbeidsprogrammene, men også en måte å forberede seg på hva som kommer og dermed kunne være tidlig ute med å forberede søknadene sine, sier Tom-Espen Møller og Inger Midtkandal i Forskningsrådet.  

Vi anbefaler at de som ønsker å svare på høringen leser både relevante deler av strategisk plan og orienteringsdokumentene på områdene dere er interesserte i før dere svarer.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 16:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.