Hard konkurranse om KI-milliarden – 122 skisser fra forskningsmiljøene

Regjeringen har satt av minst én milliard kroner til økt forskningsinnsats på kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskonsekvenser av den digitale teknologiutviklingen de neste fem årene. I 2025 skal det opprettes fire- til seks sentre for kunstig intelligens. Forskningsrådet har nå mottatt 122 skisser fra kunnskapsmiljøer i hele landet som ønsker å være med å etablere de nye sentrene.

– Dette er en overveldende respons! Det viser at det skjer utrolig mye innenfor forskning på kunstig intelligens i hele landet, og at våre fagmiljøer er godt rustet for å levere på det krevende oppdraget de nå får, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp). – KI vil ha stor betydning for hele samfunnet og vil påvirke hverdagen vår på en lang rekke områder. Derfor er det avgjørende med forskning på både selve KI-teknologien og konsekvensene av KI, og derfor setter vi fra regjeringen av store summer til denne forskningen sier Oddmund Hoel.  

Det er kommet skisser fra hele landet. Flest skisser kommer fra de store universitetene og de teknisk-industrielle instituttene. Samtidig er det også positivt at også de mindre universitetene og høgskolene har sendt inn skisser.  

Offentlig forvaltning, statlige etater, kommuner og fylkeskommune er også godt representert i skissene, og har primært koblet seg på skissene fra universitetene og instituttene. Det samme gjelder næringslivet, hvor både store og små bedrifter ønsker å delta i KI-sentrene.  

Tre spor 

– KI-sentrene skal samlet dekke tre spor; samfunnskonsekvenser, teknologi og Innovasjon. Alle de tre sporene er godt dekket i skissene, og det er svært positivt, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Jeg er veldig glad for å se at en rekke miljøer nå har funnet sammen om denne tematikken, sier hun.  

KI-skissene retter seg mot flere ulike anvendelsesområder, blant annet helse, hav, klima, samfunnssikkerhet og offentlige tjenester. 30 prosent av skissene har teknologinngang, og 20 prosent har tatt utgangspunkt i samfunnskonsekvenser. Innovasjonssporet er også godt representert i skissene.  

Frem til søknadsfristen i januar 2025 skal forskere, aktører i næringsliv og offentlig sektor og andre interessenter samle seg om de beste KI-senterinitiativene. Dette kan skje ved at miljøene selv tar kontakt med hverandre, basert på oversikten over innsendte KI-skisser som nå er publisert. Forskningsrådet vil også invitere til digitale og fysiske møteplasser.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.