Alle kan levere SkatteFUNN-søknader i nåværende løsning frem til 1. september

Høsten 2023 får SkatteFUNN-ordningen nytt søknadssystem med høyere sikkerhetsnivå, bedre struktur for dialog og enklere rapportering. Dere som søker SkatteFUNN i 2023, kan levere i nåværende system frem til og med garantifristen 1. september.

 

Garantifristen betyr at søknader som er sendt oss innen 1. september, blir behandlet før årsskiftet. Søknader som sendes inn etter 1. september vil bli behandlet dersom det er kapasitet til det, i kronologisk rekkefølge. 

Alle som skal søke SkatteFUNN i 2024 vil gjøre det i nytt søknadssystem. Dere vil få mer informasjon over sommeren om hva som blir annerledes i det nye søknadsskjemaet og -systemet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.