Søk nå

SKATTEFUNN Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter

Opprett søknad

Formål

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Om utlysningen

Et SkatteFUNN-prosjekt må

  • være målrettet og avgrenset, slik at det er mulig å skille prosjektet fra bedriftens normale virksomhet
  • utvikle eller forbedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller områder
  • være til nytte for bedriften

Hvem kan søke?

Alle bedrifter som er registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregister kan søke SkatteFUNN. I tillegg må bedriften være skattepliktig til Norge.

Hvem kan delta i prosjektet?

Det er kun søkerbedriften som vil kunne motta støtte. Dersom det er flere deltagere i prosjektet, må hver enkelt deltager sende inn en egen søknad, der de beskriver hva de skal bidra med til prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

SkatteFUNN er en indirekte støtteordning. Støtten gis som fradrag i skatt, for kostnader knyttet til gjennomførte forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Støtten gis enten i form av et skattefradrag eller en utbetaling over skatteoppgjøret dersom bedriften ikke er i skatteposisjon. Kostnadene må være dokumenterbare og må kunne gjenfinnes i et prosjektregnskap.

Prosjektregnskap og timelister må føres løpende, og kravet til Skatteetaten må attesteres av revisor. Fradragene gjelder kun for prosjekter som er godkjent av Forskningsrådet.

Det kan søkes om godkjenning for maksimalt fire år. Godkjenning gis normalt for inntil tre år av gangen, og i enkelte tilfeller for fire år.

Kostnader til egenutført FoU har en ramme på 25 millioner kroner per inntektsår.

Se www.skattefunn.no.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Det er ingen spesielle temaer for denne utlysningen.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk.

Behandlingsprosedyre

Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn innen utgangen av 1. september (1. september kl. 23:59), garanterer vi å ferdigbehandle søknaden din i løpet av inneværende år. Det innebærer at du kan få fradrag for prosjektkostnader påløpt i søknadsåret.

Søknader som sendes etter 1. september behandles samme år så langt det er kapasitet.

De som ikke blir ferdigbehandlet innen utgangen av året overføres til påfølgende år for behandling, men vil da ikke gi skattefradrag for det året søknaden ble innsendt.

Opprett søknad

Søknader til SKATTEFUNN Skattefradragsordning for bedrifter med utviklings- og forskningsprosjekter lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 19:27 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.