Aldersgrense for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO fjernes

Forskningsrådets styre har vedtatt at aldersgrensen for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO fjernes fra og med utlysningen høsten 2023.

Portrettbilder av Kristin Halvorsen og Mari Sundli Tveit
Kristin Halvorsen og Mari Sundli Tveit (foto: Cicero og Forskningsrådet)

Forskningsrådets styre vedtok 10.2.2023 å innføre en rekke søknadsreduserende tiltak i FRIPRO. I tillegg fjernes aldersgrense for Forskerprosjekt for unge talenter i FRIPRO fra og med utlysningen høsten 2023.

- I etterkant av vårt møte i februar har vi fått tydelige tilbakemeldinger på at endringene vil få uheldige konsekvenser for noen forskere tidlig i karrieren. Derfor er det både riktig og viktig at vi nå fjerner aldersgrensen for unge talenter i FRIPRO, sier styreleder i Forskningsrådet Kristin Halvorsen.

Dermed kan nå alle forskere med minst to års erfaring etter doktorgrad søke unge talenter i tillegg til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet, fram til de kan søke Forskerprosjekt for fornyelse. Dette gjør at alle forskere tidlig i karrieren, ikke bare de unge, får mulighet til å søke om midler til et større forskningsprosjekt.

- Vi skal støtte forskere tidlig i forskerkarrieren, og vi jobber helhetlig med bredden av virkemidler med tanke på dette, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Forskningsrådet har nylig vedtatt en ny plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere hvor vi legger større vekt på rekruttering til hele samfunnet og bedre tilpassing til en forskerrolle i endring. Med vedtaket om å fjerne aldersgrense, legger vi til rette for at alle forskere tidlig i karrieren, ikke bare de unge, får samme muligheten til å søke.

Ordningen vil få nytt navn fra høsten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 17:36 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.