Vil ha mer kompetanse og kunnskap om EØS-rett

To nye forskningssentre i Bergen og Oslo får til sammen 42 millioner kroner fra Forskningsrådet til å styrke kunnskapen om EØS-rettens betydning for norske forhold.

Portrett av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen
— Vi vil styrke den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen slik at innholdet i EØS-retten er godt kjent i forvaltningen og på tvers av ulike rettsområder. Det vil disse to forskningssentrene bidra til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Sentrene opprettes med penger fra Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Trygderettslig forskning ble spesielt prioritert i Forskningsrådets utlysning.

— Mangelfull integrering av EØS-retten gjelder på mange forvaltningsmessige områder, men har fått spesielt store konsekvenser på trygdeområdet. Vi vil styrke den rettsvitenskapelige forskningen og utdanningen slik at innholdet i EØS-retten er godt kjent i forvaltningen og på tvers av ulike rettsområder. Det vil disse to forskningssentrene bidra til, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Betydning på mange samfunnsområder

Bakgrunnen for utlysningen er blant annet at juridisk forskning i Norge ikke godt nok har tatt inn over seg hvilken betydning EØS-retten har for norske forhold, og hvordan EØS-rett gjennomføres i norsk rett. Samtidig er utlysningen del av en mer langsiktig satsing på rettsvitenskap der målet er å øke kunnskaps- og kompetansebygging innen EU/EØS-rett og rettsvitenskap generelt i forskningsmiljøene.

— God forståelse av forholdet mellom EØS-rett og norsk rett er svært viktig for å ivareta borgernes rettigheter og sikre at norske interesser kan ivaretas innenfor rammen av EØS-avtalen. De to nye sentrene vil få betydning på mange samfunnsområder, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Ny sentre i Oslo og Bergen

Etter en søknadsrunde i høst får Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen 21 millioner kroner hver til hvert sitt senter for EØS-rett. 

Universitetet i Oslo oppretter Research Centre on the European Dimension of Norwegian Law, som skal utvikle kunnskap for bedre integrering av EØS-rett i norsk rett og søke å forstå de underliggende årsakene til feiltolkning av EØS-rett. Professor Ole-Andreas Rognstad skal lede senteret.

Universitet i Bergen setter i gang Centre on the Europeanization of Norwegian Law – Understanding EEA Law as an integral part of Norwegian Law. Senteret skal utvikle ny kunnskap og styrke juridisk forskning på innhold, påvirkning og integrering av EØS-lovgrunnlaget om fri bevegelse både generelt, og med særlig fokus på fri bevegelse av personer på områdene arbeids-, innvandrings- og trygderett. Senteret ledes av professor Christian N.K. Franklin.

Tildelingen gir sentrene finansering i fem år. Mer informasjon i utlysningen. 

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 11.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.