Storbritannia utvider garantien for finansiering av prosjekter i Horisont Europa

Garantien for dekning av prosjektkostnader for britiske prosjektdeltagere i Horisont Europa ble i juli besluttet utvidet. For samarbeidsprosjekter gjelder nå den britiske garantien for prosjekter med kontraktsignering senest 31. mars 2025.

Skrivebordsunderlag med kart over Europa med del av laptop, penn og notatblokk oppå
Garantien for dekning av prosjektkostnader for britiske prosjektdeltagere i Horisont Europa ble i juli besluttet utvidet.

Den utvidede garantien gir trygghet og forutsigbarhet for norske aktører som ønsker å samarbeide med britiske partnere i Horisont Europa.

I februar i år skrev vi om forsinkelsene i assosiering til Horisont Europa. Status per juli 2022 er at Kommisjonen har signert assosieringsavtaler med totalt 16 land, hvorav de fleste allerede har trådt i kraft.  

For Storbritannias vedkommende er det ingen fremdrift i prosessen med assosiering til Horisont Europa, noe som skyldes uoverensstemmelser mellom EU og Storbritannia på andre områder enn forskning og innovasjon.  

Dersom det ikke lar seg gjøre å inngå en assosieringsavtale, har britene laget en plan for deltagelse i Horisont Europa. I et slikt scenario vil britiske aktører kun ha mulighet til å delta i prosjekter som assosierte partnere i samarbeidsprosjekter, der det er åpent for tredjeland å delta. En assosiert partner signerer ikke Grant Agreement og mottar ikke finansiering fra Horisont Europa. Assosierte partnere må skaffe til veie egen finansiering for arbeid som skal utføres i prosjektet. 

Den britiske planen for deltagelse i rammeprogrammet inneholder en rekke elementer, men fra et norsk ståsted er de to viktigste delene: 

  • Horizon Europe Guarantee: Innebærer at britiske myndigheter finansierer prosjektkostnadene til alle britiske aktører som deltar som beneficiaries i suksessfulle søknader til alle utlysninger under Horisont Europa, der søknadsfristen er før det eventuelt blir endelig avklart at Storbritannia ikke blir assosiert til Horisont Europa. 
  • Third Country Participation: Innebærer at britiske myndigheter finansierer prosjektkostnadene til alle britiske aktører som deltar i suksessfulle søknader etter at det eventuelt blir avklart at Storbritannia ikke blir assosiert til Horisont Europa. Denne garantien gjelder deltagelse i samarbeidsprosjekter med kontraktsignering senest 31. mars 2025.

Prosjektsøknader med britiske samarbeidspartnere bør bli utformet slik at det enkelt kan gjøres nødvendige endringer dersom Storbritannia ikke blir assosiert til Horisont Europa. Garantien fra britiske myndigheter sikrer at de britiske partnerne uansett får dekket sine prosjektkostnader.  

Forskningsrådets NCP-er kan svare på spørsmål 

Har du spørsmål om hvordan du skal forholde deg til prosjektsamarbeid med partnere fra land som ennå ikke har sluttført avtaler om assosiering til Horisont Europa, kan du ta kontakt med Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner for råd og veiledning. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.