Stor interesse for helseforskning i kommunene

I 2021 startet det opp en rekke helseprosjekter som har samarbeid med en eller flere kommuner. Kommunene deltar for eksempel i forskning på behandling av kroniske smerter og betydningen av sosiale medier for psykisk helse blant ungdom.

Kvinnelig helsearbeider i hvit frakk og hvit maske
Det er viktig at kommunesektoren deltar i helseforskningsprosjekter. I 2021 søkte 17% av landets kommuner om å få bli med i helseforskningsprosjekter i 2021.

– God helse skapes i et samspill mellom mange aktører. Derfor er det viktig at aktører fra kommunesektoren deltar i forskningsprosjekter. Vi har nå krav om formalisert samarbeid mellom forskningsorganisasjoner og ikke-forskningsorganisasjoner i flere av utlysningene, sier direktør for helseforskning og helseinnovasjon i Forskningsrådet Ole Johan Borge.

Kommuner over hele landet deltar

Forskningsrådet mottok 99 søknader til helseutlysningen og hele 60 kommuner deltok som samarbeidspartnere i søknadene.

– Det er svært gledelig at 17 prosent av alle landets kommuner søkte om å få bli med i helseforskningsprosjekter, sier Borge. Dette tar vi som et tydelig tegn på at interessen for helseforskning i kommunene er stor. Det er også gledelig at en rekke mindre kommuner er med.

Norges-kart med grønne prikker i ulike størrelser plassert på kommuner. Størrelsen indikerer om kommunen er med i 1, 2, 3 eller 4  eller flere søknader
60 kommuner fra hele landet deltok i en eller flere søknader om midler til helseforskning.

Den store deltakelsen fra kommunene stemmer godt overens med funnene i en rapport fra NIFU (ekstern lenke) og Agenda Kaupang som har kartlagt helseforskning og innovasjonsarbeid i kommunene. Rapporten viser at det publiseres rundt 750 vitenskapelige artikler som retter seg mot kommunehelsetjenesten hvert år. Dette representerer en vekst på over 60 prosent over det siste tiåret.

Videosamtaler

Vi ønsker å vise frem noe av helseforskningen som startet opp i 2021. Her finner du et utvalg videosamtaler som handler om noen av prosjektene som har fått finansiering.

Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge?

Samtale med forskerne Svetlana Skurtveit, Marte Handal og Stavanger kommune ved Jørgen Møllerop.

Psykisk helse og trivsel blant ungdom. Betydningen av sosiale medier

Samtale med forsker Jens Christoffer Skogen og Bergen kommune ved Randi Træland Hella.

Fra kunnskap til handling: Forbedring av pasientoverføringer mellom sykehjem, legevakt og akuttmottak

Samtale med forsker Frode Fadnes Jacobsen og Bergen kommune med Rune Eidheim.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 18.20 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.