Oppretter to sentre for skatteøkonomisk forskning

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Universitet i Oslo (UiO) får hvert sitt forskningssenter og mottar til sammen 60 millioner kroner for å utvikle kunnskapen om skatt og økonomi.

Hvit kalkulator med hvit bakgrunn. To hender som er i ferd med å taste inn.
To nye sentre for skatteøkonomisk forskning får finansiering i fem år. Foto: Shutterstock

— Gratulerer så mye til NMBU og UiO med to nye, spennende og viktige forskningssentre! De nye sentrene vil gi oss god og oppdatert kunnskap om hvordan skatter oppfattes og etterleves, og være relevante for utformingen av norsk skattepolitikk i mange år framover, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Nye sentre i Ås og Oslo

Forskningsrådet har etter en søknadsrunde i høst valgt ut to nye sentre for skatteøkonomisk forskning.

Skatteforsk - Centre for tax research ledes av professor Annette Alstadsæter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Senteret skal studere hvordan bedrifter og enkeltpersoner unngår skatt og hvordan effekter av slik skatteunngåelse fordeler seg på tvers av økonomien.

Norwegian Fiscal Studies – A Centre for Research in Public Finance ledes av professor Gaute Torsvik ved Universitetet i Oslo. Senteret vil studere skatteaksept og samsvar, husholdningenes inntekter, sparing og forbruk, formue og inntektsulikhet og beskatning av selskaps- og kapitalinntekter.

Sentrene vil inkludere og trekke på forskningsressurser fra flere institusjoner og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Tildelingen gir sentrene finansiering i fem år. Skatteetaten bidrar med 11,5 millioner kroner i utlysningen.

Skatteøkonomisk forskning på internasjonalt nivå

Målet med tildelingen er å utvikle kunnskapen om skatt og økonomi og bidra til et sterkt faglig miljø for skatteøkonomisk forskning i Norge.

Forskning om skatt er sentralt for verdiskaping og fordeling gjennom å forstå sammenhenger og konsekvenser, identifisere drivkrefter og utviklingstrekk og skape et godt kunnskapsgrunnlag for beslutningstakere og andre brukere. De to sentrene skal bidra til å utvikle et miljø for skatteøkonomisk forskning i Norge av internasjonalt høy kvalitet.

Sentrene skal i tillegg stimulere flere til å utdanne seg i skatteøkonomi og sette skatteøkonomi på agendaen gjennom formidling og møteplasser for forskere, myndigheter, studenter og andre brukere.

Mer informasjon og søknadsresultater finner du i utlysningen Forskningssenter for skatteøkonomisk forskning.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:46 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.