Norske byer skal gjøre Europa klimanøytral

Norge gjør det skarpt i europeisk "klimaby-konkurranse". Trondheim, Stavanger og Oslo får midler av EU for å redusere sine klimagassutslipp og være i front for europeisk byutvikling innen mobilitet, energi og byplanlegging.

Oslo, Stavanger og Trondheim ble nylig valgt som tre av 100 klimabyer som skal være klimanøytrale innen 2030. Hver av byene får økonomisk støtte fra EU til å sette i gang tiltak som reduserer klimagassutslipp. Totalt sendte 377 europeiske byer inn forespørsel, hvorav syv norske.

Støtte fra EU

Å få status som en av EUs 100 klimanøytrale byer medfører først og fremst 7,5 år med hardt arbeid. Byene skal utvikle en «klimaby-kontrakt» med innbyggerne og andre samarbeidspartnere slik som frivillige organisasjoner og næringsliv. Fra EU får de støtte til å utvikle realistiske gjennomførings- og finansieringsplaner, prototyper og løsninger som skal hjelpe byene til å ta skrittet mot å bli klimanøytral. Totalt vil EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, investere rundt 360 millioner euro i forsknings- og innovasjonsaksjoner knyttet til dette oppdraget i perioden 2021-23. Dette er midler som går til blant annet mobilitet, energi og byplanlegging.

Klarer alle de 100 byene å nå målet om klimanøytralitet innen 2030, vil resultatet være et kraftig bidrag til klimagassreduksjon.

Stavanger er én av tre norske byer som nylig ble valgt som tre av 100 klimabyer som skal være klimanøytrale innen 2030.

Et stort ansvar for oss alle

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har lenge jobbet for å legge til rette for at byene skulle lykkes med sine søknader.

De to administrerende direktørene i Innovasjon Norge og i Forskningsrådet gratulerer de tre byene, og understreker at Trondheim, Stavanger og Oslo ikke skal stå alene om å nå dette ambisiøse oppdraget.

- Dette er et oppdrag som er rigget for at vi skal finne løsninger som skal gjøre oss i stand til å møte en av de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Dette vil være et stort løft i arbeidet med den norske klimaomstilingen, sier Forskningsrådets administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

- Det er veldig positivt at hele tre norske byer fikk gjennomslag i EUs samfunnsoppdrag! Skal vi nå det ambisiøse målet vil næringslivet ha viktige roller blant annet i utvikling av nye teknologier og markeder, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Håkon Haugli og Mari Sundli Tveit gratulerer de tre byene. Forskningsrådet og Innovasjon Norge har lenge jobbet for å legge til rette for at byene skulle lykkes med sine søknader.

Nasjonale støtteordninger for lavutslippsløsninger

Til de 277 byene som ikke ble valgt kommer EU-kommisjonen med følgende budskap: Dette er ikke en konkurranse, men et felles ansvar. Alle landene i Europa oppfordres til å tilby lokal, regional, nasjonal og europeisk støtte til alle byer med samme ambisiøse målsetning.

Statusen med å bli en av EUs 100 klimanøytrale byer krever en spissing av nye måter å samarbeide på i disse byene. Det stiller store krav til samarbeid på tvers med alle aktørene i byen som sammen vil bidra til å gjennomføre de ambisiøse planene. Forskning og innovasjon er viktig for å få til dette.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet har en rekke offentlige støtteordninger som fremmer null- og lavutslippsløsninger, blant annet utlysninger innenfor Grønn Plattform. I tillegg til dette har Innovasjon Norge finansiering gjennom Miljøteknologiordningen og Forskningsrådet har flere utlysninger for finansiering av ulike prosjekter der enten, byene selv, bedrifter eller forskningsinstitusjoner er hovedsøker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.