EUs missions er 'målrettede samfunnsoppdrag' du kan ta del i

EU-kommisjonen har identifisert fem samfunnsutfordringer som de ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030. Samfunnsoppdragene gjør at forsknings- og innovasjonspolitikken retter seg enda mer mot det å løse globale samfunnsutfordringer. Ved å knytte forskning og innovasjon tettere til politiske strategier, reguleringer og datatjenester, skal det skapes løsninger raskere enn tidligere.

Fem samfunnsoppdrag frem til 2030

  1. Tilpasning til klimaendringer og samfunnsendringer
  2. Kreft
  3. Sunne hav, kystområder og vassdrag
  4. Klimanøytrale og smarte byer
  5. Jordhelse og mat

Missions går langt utover forskning og innovasjon. Mer statlig styring og bred deltagelse fra alle sektorer på tvers av politikkområder vektlegges. Industri og næringslivsdeltakelse er viktig i EUs samfunnsoppdrag, men foreløpig har innovasjon i offentlig sektor og det regionale perspektivet fått mest oppmerksomhet.

Mer om de ulike samfunnsoppdragene hos EU.

Store muligheter for norske aktører

For norske aktører i alle sektorer er EUs Missions en enestående mulighet til å bidra med spisskompetanse inn i banebrytende internasjonale prosjekter for å løse vår tids største utfordringer.

EU-kommisjonen har satt av 1,89 milliarder euro for perioden 2021-23 til de fem samfunnsutfordringene. Dette tilsvarer om lag 18 milliarder kroner og tas fra Horisont Europa-programmet. I tillegg forventes det at samfunnsoppdragene får betydelig finansiering også fra andre EU-kilder og programmer, nasjonale midler og private investeringer.

Prinsippet bak Missions-tankegangen er basert på at porteføljer av prosjekter retter seg mot komplekse problemer som skal løses. Derfor er tett samarbeid blant annet mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og resten av virkemiddelapparatet i tillegg til direktorater og andre finansieringskilder viktig.

Utlysninger vil bli publisert på EUs funding and tender portal: Funding & tenders (europa.eu)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 17:47 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.