Deler likestillingstiltak med resten av Europa

Norske vellykkede tiltak for å fremme likestilling i akademia ble nylig presentert for et internasjonalt publikum Brussel. Dette er et ledd i Forskningsrådets innsats for å styrke det internasjonale likestillingsarbeidet.

 - Forskning er i dag i stadig større grad en internasjonal aktivitet og det er viktig at vi som ligger i utkanten av Europa deltar i internasjonale nettverk, sier Lise Christensen, spesialrådgiver i Forskningsrådet. 

- Norden og Norge ligger blant de fremste på internasjonale målinger på likestilling. Vi har alle forutsetninger politisk, økonomisk og kulturelt til å ta en lederrolle på dette feltet i europeisk sammenheng og det er forventninger fra andre land om at vi gjør det, fastslår Christensen.

To kvinner foran bilde av May-Britt og Edvard Moser.
Forskningsrådet styrker det internasjonale likestillingsarbeidet. Lise Christensen og Ingeborg Owesen har vært sentrale i dette arbeidet. Her fotografert foran et bilde av May-Britt og Edvard Moser på Forskningsrådets Brussel-kontor.

Inspirerende norske eksempler

- Norge og Forskningsrådet har jobbet målrettet med likestillingsarbeid over flere tiår, og har opparbeidet mye kompetanse og eksempler på tiltak som vi gjerne deler med resten av Europa, sier Ingeborg Owesen, som i ti år har koordinert Forskningsrådets Balanse-program.  

Målet til Balanse-programmet har vært å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Forskningsinstitusjoner har fått støtte til arbeid for kulturelle og strukturelle endringer som fremmer likestilling og kjønnsbalanse. 
 
Som et ledd i vår deltakelse i EU-prosjektet GENDER-NET Plus arrangerte Forskningsrådet et internasjonalt seminar for å vise konkrete tiltak fra norske forskningsinstitusjoner, støttet av Balanse. Nærmere 100 deltakere fra ulike europeiske forskningsråd, myndigheter og forskningsinstitusjoner lyttet til de norske erfaringene. 

- Målet var å få frem gode eksempler til inspirasjon for andre. Vi fikk har fått forståelse for at vi i Norge og i Forskningsrådet ligger i tet internasjonalt sett, når det gjelder arbeidet for kjønnsbalanse i forskning. BALANSE-programmet er i internasjonal sammenheng helt unikt, forklarer Owesen. 

Her er de norske eksemplene som ble presentert: 

Balancinator (Lilli Mittner, UiT)

UiT Gender Balancinator for Organizations er en gratis og åpen kildekode-programvare for å visualisere distribusjon av menn og kvinner innenfor en bestemt enhet. Den ble opprinnelig opprettet i 2020 av Lilli Mittner & Matthias Mittner.  
Les mer om Balancinator. 

Workshop-rammeverk for å identifisere institusjonelle utfordringer (Lynn Nygaard, PRIO)

Dersom tiltak for å bedre kjønnsbalansen skal lykkes, må de tilpasses den spesifikke institusjonelle kulturen, både når det gjelder å identifisere både hva problemet er og hva som skal gjøres med det. Men hvordan får du identifisert hvor skoen trykker?  Dette er et rammeverk som lar deg høste "nedenfra-og-opp"-opplevelser fra forskjellige områder av organisasjonen. Det kan skreddersys og forenkles. 

GENDIM Digital Toolbox for kjønnsbalanse blant fakultetet (Vivian Anette Lagesen, NTNU)

Denne verktøykassen tilbyr en måte å vurdere, lære om og forbedre kjønnsinkluderingstiltak i høyere utdanningsinstitusjoner. Effekten av arbeidet med kjønnsinkludering kan evalueres på en rekke måter: på organisasjonsnivå (f.eks. nåværende situasjonsanalyse), på individnivå (f.eks. individuell karriereutvikling) og prosessnivå (f.eks. kvalitet på utførte tiltak). Den er designet for å brukes hovedsakelig på avdelingsnivå og også på fakultetsnivå. 

12 anbefalinger og tiltak for å bedre kjønnsbalansen i akademia (Ingeborg W. Owesen, Forskningsrådet)

I lys av erfaringene fra Programmet/BALANSE har Forskningsrådet utarbeidet 12 anbefalinger og tiltak for å bedre kjønnsbalansen i akademia. Disse anbefalingene og tiltakene har vist seg å ha en klar, positiv effekt og kan gjennomføres av alle institusjoner og organisasjoner. Det er imidlertid ingen enkel løsning for å oppnå kjønnsbalanse; Den mest sentrale faktoren er å sikre at ledelsen på alle nivåer er forenet i arbeidet med å håndtere kjønnsbalanse. 
Les anbefalingene (PDF).

  • Forskningsrådet har i over to tiår deltatt i europeiske nettverk for å fremme likestilling og kjønnsperspektiver i forskningen. Nylig fikk vi også innvilget deltakelse i EU-prosjektet GENDERACTIONplus. Her skal 26 organisasjoner fra 21 europeiske land samarbeide for å fremme og utvikle ny politikk for likestilling og inkludering gjennom to såkalte Community of Practice. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.