66 millioner til innovasjon i havnæringene

Ti nye innovasjonsprosjekter i havnæringene skal bidra til bærekraft, omstilling og nye arbeidsplasser.

Fiskestim
Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet.

– Ressursene i og ved havet er avgjørende for å nå regjeringens ambisiøse mål for grønn omstilling, eksportvekst, nærings- og industriutvikling. Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Prosjektene får til sammen 66 millioner kroner fra Forskningsrådet for å utvikle havnæringene. Temaet Innovasjon i havbruksnæringen hadde spesielt stor konkurranse om midlene, med mange svært gode søknader.

Bærekraftig fôrprosjekt

Et av selskapene som fikk innvilget søknaden sin er bergensbaserte Greentech Innovators, som skal utvikle en metode for å bruke matavfall som ressurs i havbruksnæringen. Matavfallet skal brukes som næring for storskala dyrkning av den omega3-rike mikroalgen Schizochytrium, som kan brukes som ingrediens til fiskefôr. Prosjektet er tildelt 7,85 millioner kroner.

– Bærekraftig fôr er et viktig satsingsområde for regjeringen. Utvikling av bærekraftig fôr her hjemme kan bidra til å kutte klimautslipp samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten, bygger grønn industri og skaper trygge arbeidsplasser, sier Skjæran.

Regjeringen lanserte nylig et målrettet samfunnsoppdrag om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder.

– Da trenger vi flere slike innovasjoner, som kan gi viktige bidrag til sirkulærøkonomi i matproduksjonen, sier han.

Innovasjoner for havvind

To av prosjektene skal bidra til å legge til rette for vindkraft til havs. Selskapet DOF Management fra Austevoll får 8 millioner til å utvikle en ny og kostnadseffektiv metode for å drive vedlikehold på offshore vindmøller. Denne typen vedlikehold er krevende, fordi det må foregå fra skip og for eksempel rotorblader som skal skiftes ut er svært tunge og krevende å håndtere. DOF skal utvikle et nytt løftesystem tilpasset denne typen arbeid, og om nødvendig også tilpasse skipsdesignet til dette løftesystemet.

Vard Design fra Ålesund er tildelt 4,9 millioner til et prosjekt som også skal bidra til vindkraft til havs. Selskapet skal utvikle digitaliserte kjøle- og varmesystemer som kan bidra til nullutslippsløsninger for serviceskip som skal bygge og vedlikeholde vindparker til havs.

– Norge har forskningsmiljøer i verdensklasse innen havnæringene. De ti innovasjonsprosjektene som starter opp nå er førsteklasses eksempler på hvordan denne kompetansen nå bidrar til bærekraftig vekst og nyskaping basert på forskning og innovasjon, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse prosjektene får støtte:

Organisasjon

Prosjekttittel

Innstilt beløp

 Kommune

GREENTECH INNOVATORS AS Microalgal omega-3 rich feed ingredient from mixed organic wastes 7,85 mill. kr. Bjørnafjorden

AQUABIO AS
Realizing the full potential of krill processing side streams in sustainable health-promoting ingredients (RealKrill) 5,24 mill. kr. Lysaker
DNV AS Marine co-existence scenario building 8,84 mill. kr. Høvik
POLAR ALGAE AS Miljøvennlig sekvensiell ekstraksjon av bioaktive molekyler fra grisetang – Ascophyllum nodosum 2,82 mill. kr. Hammerfest
SHIPSHAVE AS Reducing ship emissions by hull performance sensing during transit 4,83 mill. kr. Stavanger
Wavefoil AS WaveFin - Baugfoiler for havgående fartøy i lav fart 3,44 mill. kr. Ålesund
VARD DESIGN AS ICHzero - Integrated cooling and heating for zero-emission operation of offshore ships 4,95 mill. kr. Ålesund
DOF MANAGEMENT AS A new cost-effective concept for heavy maintenance of Floating Offshore Wind Turbines by use of large OSCV. 8 mill. kr. Austevoll
DNV AS
The role of SIMulation in assurance of intelligent and comPLEX systems
9,65 mill. kr. Bærum

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.