55 millioner kroner fra EU til små og mellomstore norske bedrifter

Norske små og mellomstore bedrifter leder an i EU-konkurransen Eurostars. 14 norske partnere står på en eksklusiv liste over drøyt 100 prosjekter som får finansiering. Ny utlysning har frist i mars.

Mann rekker hånden jublende i været mens andre ansatte feirer med kake og blomster.
Gründerne i Cemit Digital i Porsgrunn fikk best score og tronet aller øverst på listen over bedrifter som fikk finansiering i EU-konkurransen. Her feirer de sammen med blant annet næringsminister Jan Christian Vestre.

Eurostars er en del av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa der Norge deltar. Forskningsrådet støtter bedriftene som deltar i Eurostars med opptil 50 prosent av utgiftene til industriell forskning og utvikling.

Prosjektene som får penger fra Eurostars skal munne ut i konkrete varer eller tjenester som skal ut på markedet kort tid etter prosjektslutt. Neste søknadsfrist for Eurostars-utlysningen er 24. mars. 

Norsk bedrift på toppen i 2021

Totalt 432 søknader kom inn til utlysningen i 2021. I overkant av 100 søknader får finansiering.

Bedriften som fikk aller best score og troner øverst på listen, er norske CEMIT Digital. CEMIT skal ved hjelp av kunstig intelligens, utvikle ny teknologi som skal effektivisere og digitalisere tog og jernbane. Bransjen sliter med store effektivitetstap og vedlikeholdskostnader og teknologien CEMIT har utviklet en teknologi som gjør det mulig å redusere feil.

– Det er viktig for oss at vi får anerkjennelse for vår forskning som igjen er grunnlaget for produktutvikling, uttaler medgründer og administrerende direktør i CEMIT Digital, Arve Stavrum-Tång.

Støtten fra Forskningsrådet har bidratt til at vi i løpet av kort tid har vært i stand til å utvikle et forskningsmiljø, med den tyngden dette gir oss i kommunikasjon med kunder, leverandører og ansatte, sier Stavrum-Tång.

Les mer om CEMIT på shifter.no: Pendleren Are var lei av upålitelige tog: – Vi skal revolusjonere jernbanebransjen og omsette for 500 millioner innen 2025 

– At norske bedrifter gjør det så godt i Eurostars, viser at de konkurrerer på internasjonalt toppnivå. Det er svært godt nytt i en tid hvor vi trenger forskning og innovasjon for å skape nye arbeidsplasser, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet.

Se listen over norske bedrifter som har fått finansiering fra Eurostars nederst på siden.

Vil dere søke? Vi gir råd på veien med søknaden til Eurostars

Norske små og mellomstore bedrifter er blant de mest aktive søkerne og har de siste årene gjort det veldig bra i Eurostars. Men konkurransen er tøff, og mange får dessverre ikke støtte. Det er norske søkere i rundt 120 søknader hvert år og rundt 30 prosjekter får finansiering.

– Vi oppfordrer de som vil søke om å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang med en Eurostars-søknad, sier Cathinka Holtermann. Hun er ansvarlig for Forskningsrådets arbeid med Eurostars og forteller at neste utlysning allerede er klar og har søknadsfrist 24. mars.

Søk om midler fra Eurostars

  • Eurostars er verdens største finansieringsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) som søker midler til FoU-prosjekter som skaper innovative produkter, prosesser eller tjenester som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt.
  • Eurostars er hovedsakelig for SMB-er. Forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler og store bedrifter kan være partnere, men prosjektet må ledes av en SMB.
  • Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke. Det forutsettes samarbeid mellom minst to uavhengige partnere i to land som deltar i Eurostarssamarbeidet.
  • Norske bedrifter har de senere år deltatt i flest prosjekter innenfor helse, IKT, bioteknologi, energi og vareproduksjon.
  • Forskning og innovasjon av høy kvalitet, markedspotensial og en solid IPR-avtale mellom partnerne er avgjørende for å få topp vurderinger fra de internasjonale fageksperter som evaluerer Eurostarssøknadene.
  • Her kan du lese mer om Eurostars og hvordan du søker.


Tabellen viser hvilke prosjekter og norske organisasjoner som har fått Eurostars-finansiering i utlysningen fra november 2021.

Nr.  Akronym Organisasjon Bransje Samarbeidsland Tildelt beløp
1 ATTUNE CEMIT Digital AS TRANSPORTATION UK, SE 3 902 000
2 AURORA Targovax ASA MEDICAL FIN 5 768 000
3 PreCyse Cytovation AS MEDICAL LUX 3 440 000
4 AntiSeptic PubGene AS MEDICAL NL, DK 5 390 000
5 Capture Cycled Technologies AS AGRICULTURE AND ENVIRONMENT DE 3 803 000
    University Of South-Eastern Norway     1 740 000
6 LiverPRO Helse Stavanger HF MEDICAL DK 1 522 000
7 SECURE Adjutec Pharma AS MEDICAL SE, DK 3 310 000
    Synthetica AS     2 536 000
8 GreenTwin Billington Process Technology AS (BPT) ENERGY DK 4 050 000
9 BabySensor-Pre BabySensor AS MEDICAL UK, NL 3 493 000
    Høgskolen i Østfold   2 007 000
10 EarlyCOD Planktonic AS AGRICULTURE AND ENVIRONMENT PT 4 825 000
11 H2UP HydrogenPro ENERGY DK 1 730 000
12 ICD Betonmast Buskerud-Vestfold MANUFACTURING CONSTRUCTION DK 302 000
    NTNU     1 035 000
13 SuCoLiB  Nofima AS AGRICULTURE AND ENVIRONMENT BE, FR 925 000
14 DataMine Solution Seeker AS INDUSTRIAL PRODUCTS FR 5 176 000
  Alle        54 954 000 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:49 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.