150 millioner kroner til ti helseprosjekter

Prosjektene skal blant annet øke forståelsen av tarmbakteriers rolle hos anoreksipasienter, spredning av antimikrobiell resistens og psykisk helse blant minoritetsungdom.

Forsker på lab studerer brett med petriskåler
Prosjektene favner tematisk bredt; kvinnehelse, antimikrobiell resistens, persontilpasset forebygging, behandling og tjenester og global helse. Gjennomgående i prosjektene er at forskerne samarbeider med brukerne av forskningen. Foto: unsplash.com

– Forskning og innovasjon er avgjørende for at vi fortsatt skal kunne tilby en god og økonomisk bærekraftig helsetjeneste i fremtiden. Jeg synes det er viktig å investere i kunnskap og løsninger som vil komme til nytte både for befolkningen, pasientene og for alle de dyktige fagfolkene som jobber i helsetjenesten. Ikke minst er jeg glad for at vi satser på viktige prosjekter som skal forske på kvinnehelse, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Prosjektene som nå støttes favner tematisk bredt; kvinnehelse, antimikrobiell resistens, persontilpasset forebygging, behandling og tjenester og global helse. Gjennomgående i prosjektene er at forskerne samarbeider med brukerne av forskningen. 

Forskning for bedre livskvalitet

Blant annet får forskere ved Universitetet i Stavanger 14 millioner kroner til et prosjekt som handler om urfolk-ungdom, og etnisk minoritetsungdoms behov for informasjon og støtte for å opprettholde god psykisk helse. Målet er å tilby persontilpassede og effektive e-helsetjenester til disse gruppene. Prosjektet gjør bruk av Ung.no som er statens digitale informasjonskanal for ungdom. De unges erfaringer med e-helse og behovet for kulturelt tilpasset informasjon for personer med bakgrunn som skogfinner, kvener, rom, romani, jøder og samisk, og de største gruppene flyktninger og asylsøkere, vil bli undersøkt.

To av prosjektene som får støtte handler om kvinnehelse. Blant annet får forskere ved Universitetet i Tromsø 14 millioner kroner til et prosjekt om kroniske bekkensmerter. Forskerne skal blant annet undersøke kvinners sykdomsopplevelser og mestringsstrategier. Gjennom å forbedre kvaliteten på diagnostikken og ta i bruk nye screeningverktøy, skal kvinner få riktig diagnose og bedre behandling.

Tre prosjekter skal utvikle kunnskap om tiltak som bidrar til å forstå, håndtere og forebygge utvikling av antimikrobiell resistens (AMR) på tvers av folkehelse, dyrehelse og det ytre miljø. Prosjektene har samarbeid med utviklingsland og bidrar til å bygge kompetanse nasjonalt og globalt. Blant annet får forskere ved Høgskolen i Innlandet 16 millioner kroner til å utvikle hurtigdiagnostikk på tvers av mennesker og dyrs helse. Dette vil bidra til redusert og riktigere bruk av antibiotika. Prosjektet har samarbeid med India og Sri Lanka.

Kunnskap for omstilling

– Norsk helseforskning holder høyt internasjonalt nivå og skaper store økonomiske verdier for det norske samfunnet. Disse spennende prosjektene vil bidra til at helsevesenet fortsatt skal kunne tilby tjenester av høy kvalitet. Skal vi klare å møte morgendagens utfordringer, må også helsesektoren omstilles, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Disse prosjektene får finansiering

Se alle tildelinger i juni

Institusjon 

Prosjekt 

Innstilt beløp (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

Universitetet i Stavanger

Improving mental health services with and for indigenous and ethnic minority youth

14 623

Stavanger

Rogaland

Universitetet i Tromsø

REinventing STrategies for healthy Ageing; Recommendations and Tools (RESTART)

A randomized controlled trial (RCT)

16 000

Tromsø

Troms og Finnmark

Folkehelseinstituttet

Registry tool for stroke prevention in atrial fibrillation in Norway – RegTool AFNOR

12 499

Oslo

Oslo

Nord universitet

MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services

16 000

Bodø

Nordland

Oslo universitetssykehus

Personalized treatment and care for chronic hepatitis B

13 450

Oslo

Oslo

Universitet i Tromsø

Chronic pelvic pain - replacing ignorance with competence. A population-based joint venture study on scope, diagnostics and burden

14 093

Tromsø

Troms og Finnmark

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Gut microbiota alterations in anorexia nervosa - paving the way for personalized prebiotic treatment strategies

16 000

Ås

Viken

Høgskolen i Innlandet

OH-AMR-Diag: Novel technological solutions for rapid detection and screening of AMR from a One-Health perspective

15 969

Hamar

Innlandet

Veterinærinstituttet

Interventions for improved knowledge and awareness of antimicrobial resistance using a One Health approach in Tanzania

15 000

Ås

Viken

NORCE, Vestland

Impact of administered drug use on development of environmental antibiotic resistance genes and risk for human exposure

16 000

Bergen

Vestland

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.