116 millioner kroner til forskning og innovasjon innen landbruk, mat og trebruk

Regjeringen gjennom Forskningsrådet investerer 116 millioner kroner i 14 prosjekter som blant annet skal redusere plastbruken når man lager rundballer, lage gjødsel fra avfall fra fiskeoppdrett og utforske bruken av droner, roboter og sensorer til presisjonsjordbruk.

Pluggbrett med mange små, grønne planter
De 14 prosjektene er viktige for det grønne skiftet innen klimasmart mat og landbruk. Foto: Unsplash.com/Joshua Lanzarini

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å videreutvikle en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Det er gledelig å se den store omstillingsviljen næringslivet og forskeren viser gjennom disse prosjektene. Norge trenger kunnskap for å øke selvforsyningsgraden og bidra til mer klimatilpasset matproduksjon, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Forskning for bærekraft

Blant annet får bedriften Orkel AS i Orkland kommune 1,6 millioner kroner for å utvikle en ny teknologi for pakking av rundballer. Rundball er en ofte brukt metode for å konservere fôr. Plasten er nødvendig fordi den forhindrer forråtnelse. Det årlige forbruket av rundballplast globalt er på over 400.000 tonn. Orkel er i ferd med å utvikle en prototype av rundballepakker som skal redusere plastbruken med 40 prosent.

Tre er et miljøvennlig byggemateriale, men miljøgevinsten kan reduseres fordi tre må behandles. Impregnering og maling kan inneholde skadelige stoffer for natur og menneske. Bedriften CIOL AS får nå støtte for å videreutvikle en miljøvennlig metode for impregnering av trevirke som kan erstatte dagens bruk av tungmetaller og giftstoffer som dreper levende organismer.

Forskere ved Ruralis, i samarbeid med en rekke bedrifter, interesseorganisasjoner og Sortland videregående skole får 11,8 millioner kroner til å studere hvordan grønn omstilling innen landbrukspolitikken også kan levere på rettferdighet. De vil se på forholdet mellom gårdshusholdningens økonomiske ytelse, produksjon og sosiale bærekraftsindikatorer og implikasjonene av grønn omstilling. Prosjektet skal også jobbe med engasjement i bygdesamfunn.

– Forskningssamarbeid mellom ulike aktører vil styrke regionenes konkurransekraft, og prosjektene vi nå investerer i er viktige for det grønne skiftet innen klimasmart mat og landbruk. Forskning på mat, landbruk og skog er viktig for å møte fremtidens utfordringer, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit.

Disse får tildeling

Se alle tildelingene fra Forskningsrådet.

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Bedrift 

Prosjekt  

Innstilt beløp (i 1000 kr)  

Kommune  

Fylke  

NORSVIN R&D AS

Utilizing spectroscopy and CASA to predict in vivo fertilization in cattle and pigs

 

5 272

Hamar

Innlandet

Toten Agro AS

Kålrot med stabil indre kvalitet

2 328

Østre Toten

Innlandet

ORKEL AS

Fremtidens Fôrsystem - Industri 5.0 for en bærekraftig agri-industri

9 800

Orkland

Trøndelag

AGDIR DRIFT AS

Smart Agriculture Data Fusion for Decision Support

10 000

Arendal

Agder

HOLM GÅRD AS

Sustainable increases in market share of Norwegian grown onions by utilizing side streams and improved shelf life of peeled onions

5 715

Larvik

Vestfold

COLUMBI FARMS AS

Nutricycle

9 339

Åfjord

Trøndelag

 

Demonstrasjonsprosjekter i næringslivet 

Bedrift

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Kommune

Fylke

ORKEL AS

Mindre rundballplast
- Demonstrasjon av nye pakkerteknologier

1 627

Orkland

Trøndelag

CIOL AS

CIOL – sustainable impregnation for the future

1 701

Ås

Viken

Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Også Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) finansierer denne typen prosjekter 103 mill. kroner til nye samarbeidsprosjekter - Landbruksdirektoratet

Institusjon  

Prosjekt  

Innstilt beløp (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke


NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

 

Understanding the effect of cover crops on soil health, soilborne pathogens, yield and quality of potatoes and root vegetables

 

12 000

Ås

Viken

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

Visions and the consequences - analysing visions for Norwegian agriculture and its consequences for food security

12 000

Ås

Viken

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Enabling synergies among value creation, climate adaptation, biodiversity, and sustainable use of temperate broadleaf forests

11 975

Oslo

Oslo

HØGSKOLEN I INNLANDET

Sustainable silvopasture systems in the boreal forest for sheep production, forestry and multipurpose values

11 061

Elverum

Innlandet

NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

Cascading recycling of organic N-sources with next-generation biochar fertilizer for Norwegian agriculture

11 661

Ås

Viken

RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning

AGRISOCIAL: Towards a socially sustainable green transition for agriculture and rural communities

11 871

Trondheim

Trøndelag

 

Pressekontakt

Vivill Vinsrygg

    Kommunikasjonsleder for næringsutvikling og nyskaping

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.