Avtale legger til rette for britisk assosiering til Horisont Europa

Britene får tilgang til det meste i Horisont Europa, fremgår det i en ny avtale. Norske aktører kan dermed trygt samarbeide med britiske partnere om søknader til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Det britiske flagget og Eu-flagget ved siden av hverandre
En detaljert avtale kommer, men vi vet nå at britiske aktører kan delta i søknader til de første utlysningene til Horisont Europa. Foto: Shutterstock

EU og Storbritannia signerte like før årsskiftet en handels- og samarbeidsavtale som åpner for britisk assosiering til Horisont Europa. En detaljert assosieringsavtale vil trolig være på plass i løpet av første halvår 2021, men britiske aktører kan likevel delta i søknader til de første utlysningene i Horisont Europa.

Norge ønsker å fortsette det gode samarbeidet

Fra et norsk synspunkt er det gledelig at avtalen mellom EU og Storbritannia åpner for britisk assosiering til Horisont Europa. - Storbritannia har vært en viktig samarbeidspartner for norske forsknings- og innovasjonsaktører i Horisont 2020, og vi ser frem til å fortsette det tette samarbeidet med våre britiske partnere i Horisont Europa, sier Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet.

Portrett av Kristin Danielsen. Foto: Jonas Bendiksen
Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering i Forskningsrådet, ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med britiske partnere i Horisont Europa.

Selv om det er noe usikkerhet rundt detaljene i den endelige assosieringsavtalen, kan vi legge til grunn at britiske aktører på de fleste områder vil få fulle deltagelsesrettigheter. I tråd med etablert praksis kan søkere fra land som planlegger assosiering til Horisont Europa delta i søknader til de første utlysningene, selv om den formelle assosieringen ikke er klar. Det er først på tidspunktet til signering av kontrakt (Grant Agreement) at den formelle assosieringen må være i orden.

Noen begrensninger allerede nå

Forhandlinger om de detaljerte vilkårene for britisk deltagelse i Horisont Europa gjenstår, men avtalen som ble inngått ved årsskiftet gir viktige føringer for hva britene skal betale og hvilke tilganger og rettigheter de vil ha i Horisont Europa.

Avtalen som britene nå har inngått med EU garanterer imidlertid ikke full tilgang til alle deler av Horisont Europa, slik EØS-avtalen gir for Norge. Det er allerede klart at britiske små og mellomstore bedrifter (SMB) ikke vil få tilgang til egenkapitaldelen av akselerator i det Det europeiske innovasjonsrådet (EIC), og det kan heller ikke utelukkes at den endelige assosieringsavtalen vil inneholde andre begrensninger.

Både EU og Storbritannia har sikret seg retten til å suspendere eller terminere en fremtidig assosieringsavtale med 45 dagers varsel, dersom forutsetningene for britisk deltagelse endres vesentlig eller det oppstår uenighet om britenes økonomiske bidrag.

Så snart den britiske assosieringsavtalen om Horisont Europa er klar, vil vi i Forskningsrådet oppdatere informasjon om samarbeid med britiske partnere i Horisont Europa.

Horisont Europa - bidrar til å løse store samfunnsutfordringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 17:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.