Informasjon til fageksperter for Innovasjonsprosjekt

Vi henter eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Ekspertene vurderer søknaden opp mot vurderingskriterier og prioriteringer i utlysningen. Søknaden vurderes av flere eksperter som er satt sammen i paneler.​

På denne siden finner du informasjon om å være fagekspert for søknader til Innovasjonsprosjekt i Forskningsrådet og Regionale Forskningsfond.

Innhold

Ønsker du å være fagekspert for innovasjonsprosjekt?

Vi ønsker å utvide vår ekspert-database med flere personer som er eksperter innen sitt fagområde, og som har kompetanse som er relevant for å vurdere innovasjonssøknader i Forskningsrådet.​

Vi har behov for fageksperter som kommer fra ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer, og kjenner forskningsfronten og praksisfeltet innenfor de fleste fagområder.

​Søknadene er skrevet på norsk eller engelsk, og fagekspertenes vurderinger skal skrives på norsk. Det er derfor nødvendig med gode norskkunnskaper. ​

​Som fagekspert vil du vurdere søknader som representerer forsknings- og innovasjonsfronten innen ditt felt/fagområde. Under panelbehandlingen vil du møte og diskuterer søknadene med andre eksperter innenfor fagområdet. Panelet settes sammen av minst 3 eksperter med utfyllende kompetanse. ​

Dersom du ønsker å være en del av vår ekspert-database og bli kontaktet for å vurdere søknader for oss, så send en e-post til: ip-n@forskningsradet.no.
Du vil få tilsendt et skjema hvor du kan beskrive din kompetanse nærmere, oppgi når du er tilgjengelig som ekspert, og hvor mange søknader du har mulighet til å vurdere.

Svaret ditt blir lagret i vårt CRM-system i henhold til personvernerklæringen​​, og du blir kontaktet om vi får inn søknader der din kompetanse er relevant.

Dersom du ønsker å være fagekspert for oss, inngår du en avtale med Forskningsrådet (norsk)/Agreement between Referee and the Research Council of Norway (eng). Avtalen oppdateres årlig, og beskriver Forskningsrådets bestemmelser om taushetsplikt, men forplikter ikke Forskningsrådet til å oppnevne deg som fagekspert.​​

Underveis i ekspertoppdraget​

Dersom vi mottar søknader vi mener du har riktig kompetanse til å vurdere, vil vi sende deg en e-post med oversikt over de aktuelle søknadene, og be deg om å vurdere din habilitet iht. Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd​ (pdf)​

Når vi har avklart din habilitet får du en møteinnkalling til panelmøtet, og en oversikt over hvilke søknader vi ber deg vurdere. Søknadene finner du på Mitt nettsted. Du mottar en automatisk generert e-post når søknadene er tilgjengelige, men dessverre opplever vi av og til at denne blir stoppet av spamfilter. Du får uansett tilgang til søknadene via lenken over i løpet samme dag som du får e-post fra oss. I denne e-posten er det også oppgitt frist for å sende inn din vurdering.​​

Bruk "Glemt passord"-funksjonen hvis du ikke har passord allerede. Skulle det være grunner at du ikke kan vurdere enkelte av søknadene, eller du har problemer med tilgang til søknadene må du gi beskjed så fort som mulig til din kontaktperson i Forskningsrådet. ​​

Som fagekspert har du samtykket til at den informasjon som tilflyter deg som en del av søknadsbehandlingen, slettes hvis du har lagret de, ikke spres eller benyttes etter panelmøtet. ​​Vi oppfordrer at du kun leser søknader via Mitt nettsted som er kryptert. Hvis du ikke har mulighet å lese søknader på skjerm, skal det bare tas EN utskrift, som deretter makuleres etter panelmøtet er avholdt. Søknader skal ikke leses på steder hvor uvedkommende kan se informasjonen.

Veiledning til ekspertene

Vi har utarbeidet veiledninger til arbeidet som fagekspert for hver utlysning. Det er viktig at du leser den aktuelle veiledningen nøye før du går i gang med vurderingen.

Du skal sette karakterer og skrive kommentar for alle kriteriene i Mitt nettsted før møtet. Husk å trykke "Levér" når du er ferdig. Du skal skrive på norsk (evt. svensk eller dansk). Oppe til venstre på Mitt nettsted kan du velge om du vil lese kriteriene på norsk eller engelsk. ​​

Panelmøtet er digitalt og foregår på Teams, Skype eller Zoom, se møteinnkallingen. Når du og de andre ekspertene møtes for å diskutere søknadene, skal dere bli enige om en karakter og en felles vurderingstekst for hvert kriterium. En rådgiver fra Forskningsrådet leder panelmøtet, men deltar ikke i vurderingen. Vi bruker 3-5 fageksperter til å vurdere hver søknad, og vi bruker 45-60 minutter til diskusjon per søknad. ​​

I etterkant av ekspertoppdraget​

Honorar

Honorarskjema fylles ut av Forskningsrådet i etterkant av hvert panelmøte, du skal ikke registrere honorarskjema. ​

Fageksperter honoreres 1554 kroner for forberedelser per søknad (komplett utfylt vurderingsskjema med karakter og kommentar for hvert kriterium), 518 kroner for forberedelser til møtet/møtene, samt 518 kroner per time du deltar i møte. Hvis du ikke leverer skriftlig vurdering blir det utbetalt 518 kroner per søknad for forberedelse. ​

Registrering i UNIT4 – for nye eksperter

Eksperter som ikke har gjort vurderingsoppdrag for Forskningsrådet i 2020 eller senere må registreres i Unit4 Travel and Expenses. Forskningsrådet klargjør først for din registrering i systemet, og sender deg deretter en e-post fra noreply@unit4.com om at du kan opprette en bruker. Etter at du har mottatt denne e-posten, kan du gå til innloggingssiden og trykke på "Ny bruker" og fylle ut din personinformasjon for å motta honorar.

Allerede registrert i UNIT4?

Dersom du har vurdert søknader for Forskningsrådet i 2020 eller senere – eller har registrer deg i systemet Unit4 Travel and Expenses tidligere, trenger du ikke å foreta deg noe, med mindre du har fått ny bankkonto eller endringer i andre personlige opplysninger. I så fall ber vi deg logge deg inn og oppdatere dine opplysninger.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Alle som skal være fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet må delta på eller se opptak av webinaret der vi går gjennom endringer i vurderingskriteriene. 

Veiledningen til FNs bærekraftsmål finner du her: Veiledning til bærekraftmålene - Versjon 1.0 (forskningsradet.no)

Spørsmål?

Har du spørsmål til oppdraget som fagekspert kan du ta kontakt med oss på e-post: ip-n@forskningsradet.no eller din kontaktperson i Forskningsrådet.​

Se også generell informasjon til fageksperter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 17:18 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.