Fem tips til å skrive gode populærvitenskapelige framstillinger

Prosjektbanken har daglig ca. 500 besøk og er en viktig arena for å vise fram resultater fra prosjektet deres.

1. Kom raskt til saken – skriv det viktigste først
2. Still noen sentrale kontrollspørsmål
3. Unngå ekspertspråk så langt det er mulig
4. Skriv variert og moderne
5. Få alltid noen til å lese gjennom teksten til slutt

Tipsene er utdypet nedenfor. 

Vis fram forskningen og resultatene

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om prosjektene vi støtter. Syv av ti besøker sidene for å lese om prosjektene. Her leter journalister, politikere, forskere, næringsliv og ansatte i departementer og forvaltning, og helse- og forskningssektoren etter informasjon om forskning innenfor alle temaer og fagfelt.

Prosjektenes populærvitenskapelige framstillinger blir mye lest og brukes til mange ulike formål. Dette er en viktig kanal for å vise fram forskningen og resultatene dere kommer fram til. Legg gjerne inn lenker til nettsteder som viser fram forskningen deres.

Det er derfor mye å hente på å skrive gode og forståelige populærvitenskapelige framstillinger. Slik får dere formidlet betydningen av deres forskning til mange utenfor deres eget fagområde.

Fem tips til gode populærvitenskapelige framstillinger

1. Kom raskt til saken – skriv det viktigste først

Det er viktig at leseren raskt får et inntrykk av hva prosjektet handler om. Konsentrer deg om konklusjonene og hovedfunnene. Skriv derfor gjerne en eller to linjer helt øverst, som på en enkel måte forklarer problemstillingen i prosjektet. For å fremheve dette, kan man legge inn et linjeskift ved å bruke returknappen. Den populærvitenskapelige framstillingen som skal leveres i sluttrapporten skal være maksimum 5000 tegn (omtrent 650 ord).

2. Still noen sentrale kontrollspørsmål

  • hva er målet med prosjektet?
  • hvordan jobber dere med prosjektet?
  • har det vært noen funn i prosjektet så langt?

3. Unngå ekspertspråk så langt det er mulig

Prosjektbanken blir besøkt av ulike aktører som bruker innholdet i sammendragene og populærvitenskapelige framstillinger i ulike sammenhenger. Det er derfor viktig å unngå å bruke terminologi som forutsetter at leseren kjenner godt til fagfeltet.

4. Skriv variert og moderne

Varier mellom korte og lange setninger for å skape en god flyt i teksten. Det er ofte lurt å sette punktum. Det er lettere for leseren å få tak i innholdet når det ikke er for mye informasjon i hver setning.

Lange setninger, innfløkte formuleringer og en stiv uttrykksmåte har lenge preget de fleste forskningstekster. Det er i ferd med å endre seg. I dag bør vi hente mer inspirasjon fra hvordan vi uttrykker oss muntlig.

5. Få alltid noen til å lese gjennom teksten til slutt

Det kan være veldig nyttig å la en kollega eller noen utenfor fagfeltet se på teksten før dere sender den fra dere. Det gir dere et nytt og nyttig blikk på både innhold, form og språklig kvalitet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.