Oversikt over fagekspertar er ikkje lenger tilgjengeleg

Oversikta over kva fagekspertar som vart nytta til denne utlysinga er sletta.

Namn på fagekspertar er offentlege i eitt år etter at søknadsbehandling for ei utlysing er ferdig og resultata er gjort offentlege. Dette er i tråd med personvernforordninga (GDPR).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 10.15 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.