Oversikt over fagekspertar er ikkje lenger tilgjengeleg

Oversikta over kva fagekspertar som vart nytta til denne utlysinga er sletta.

Namn på fagekspertar er offentlege i eitt år etter at søknadsbehandling for ei utlysing er ferdig og resultata er gjort offentlege. Dette er i tråd med personvernforordninga (GDPR).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. mai 2022, 10.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.