Arrangementer

Photo by Sergey Zolkin on Unsplash
04.
nov
04.
des
Arrangementet strømmes
Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
background
02.
03.
des
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
background
03.
des
Arrangementet strømmes

USN, EU-nettverk Sørøst-Norge, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Vestfold og Telemark fylke informerer om det nye programmet som starter januar 2021 og muligheter for regionen vår. Flere av regionale aktører vil dele sine erfaringer med Horisont 2020, og det vil være mulig å booke en samtale med en EU-rådgiver for å diskutere konkrete muligheter for din bedrift, klynge, offentlig sektor-aktør eller forskningsinstitusjon.

Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
background
03.
des

Webinar om det temaområdet "Klima- og jordsystemer" i utlysningene Forskerprosjekt for fornyelse og Stort, tverrfaglig forskerprosjekt.

Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
background
03.
des

Forskningsrådet lyser ut 110 millioner til forskning på Arealer under press. På dette webinaret går vi gjennom temaet i utlysningen Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv med frist 17. februar

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
background
04.
des

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål humanistisk forskning innenfor temaområdene i utlysningene.

Forskningsorganisasjon
Humaniora og samfunnsvitenskap
Næringsliv
background
07.
08.
des
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA). Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
background
07.
08.
des
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
EU-flagg
08.
des

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
Næringsliv
Offentlig sektor
background
09.
des
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar. Forskningsrådet og UiS tilbyr et praktisk forberedende kurs for Horizon Europe i regi av Europa Media Group. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
background
10.
des
Arrangementet strømmes

Kurs (webinar): Innovasjon blir stadig viktigere i EU's rammeprogrammer, og i Horisont Europa er det viktigere enn noen sinne. Innovation Manager-rollen er nå blitt en formell rolle i EU-prosjekter, på samme måte som koordinator og arbeidspakkeleder.

Forskningsorganisasjon
background
10.
des
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Vi vet en del om årsakene til denne utviklingen, men hva vet vi egentlig om motgiften?

Demokrati, styring og fornyelse
Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn
background
11.
des
Arrangementet strømmes

Kurs - webinar: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Forskningsorganisasjon
Photo by Sergey Zolkin on Unsplash
15.
des

Norges Forskningsråd arrangerer "ERC lesedager" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

Banebrytende forskning
Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
background
13.
jan
2021

Vi går igjennom søknadsskjemaet. Webinaret er for alle som sender søknader til oss, men er rettet mot søknadsfristene i februar.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn