Arrangementer

MSCA Postdoctoral Fellowships - webinar

02. jun
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

I dette webinaret får du basisinformasjon om MSCA PF 2022 utlysningen som har frist 14. september 2022. En forsker som fikk finansiering for et par år siden vil også fortelle om sine erfaringer.  

Nasjonale og europeiske perspektiver på EOSC

03. jun
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Forskningsrådet inviterer til en time med nasjonale og europeiske perspektiver på European Open Science Cloud (EOSC) og medlemskap i EOSC Association. Representanter fra EOSC Association og norske medlemmer i EOSC Association vil bidra med sine betraktninger omkring hva EOSC er og hvordan norske institusjoner og tjenesteleverandører kan bidra til, dra nytte av og påvirke utviklingen av EOSC. 

Hvordan skrive en god søknad til ERC Starting Grants

03. jun
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Har du tenkt å søke ERC Starting Grant (StG) i oktober 2022?   Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC.  

SkatteFUNN-kurs i Molde

07. jun

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse.

SkatteFUNN-kurs i Oslo

08. jun
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse.

SkatteFUNN-kurs i Arendal

13. jun

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse.

Standard Morgen: Forskning og standardisering hånd i hånd

14. jun

Visste du at standarder er vesentlig for å understøtte forskning, innovasjon og konkurransekraft? Og at EUs Horisont Europa peker på standardisering som verktøy for å gi forskningen økt samfunnsnytte? Meld deg på "Standard Morgen" 14. juni og lær mer om tematikken.

SkatteFUNN-kurs i Kristiansand

14. jun

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse.

ERC søknadslesedag i Stavanger

14. jun

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC

SkatteFUNN-kurs i Stavanger

15. jun

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse.

SkatteFUNN-kurs i Bergen

16. jun

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse.

SkatteFUNN-kurs på Skei

17. jun

I dette kurset vil du få hjelp til å forstå hvilke forsknings- og utviklingsaktiviteter som kan inngå i SkatteFUNN-prosjekter, og veiledning til en god prosjektbeskrivelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.