Arrangementer

background
03.
des

Forskningsrådet lyser ut 110 millioner til forskning på Arealer under press. På dette webinaret går vi gjennom temaet i utlysningen Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv med frist 17. februar

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
background
13.
jan
2021

Vi går igjennom søknadsskjemaet. Webinaret er for alle som sender søknader til oss, men er rettet mot søknadsfristene i februar.

Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Petroleum
Utdanning og kompetanse
Velferd, kultur og samfunn