Arrangementer

Webinar

COST - felles nordisk informasjonsdag

Denne informasjonsdagen er rettet mot potensielle deltakere i de nye COST-handlingene (COST actions) som lanseres i mai/juni, samt fremtidige søkere til COST Open Call med frist 23. oktober 2024.  Arrangementet er åpent for alle forskere og innovatører på alle karrierestadier og fra alle forskningsfelt, spesielt unge forskere.

Webinar

COST - felles nordisk informasjonsdag

Denne informasjonsdagen er rettet mot potensielle deltakere i de nye COST-handlingene (COST actions) som lanseres i mai/juni, samt fremtidige søkere til COST Open Call med frist 23. oktober 2024.  Arrangementet er åpent for alle forskere og innovatører på alle karrierestadier og fra alle forskningsfelt, spesielt unge forskere.

23. apr.
Annet

Finn partnarar til forsking og innovasjon på helse- og omsorgstenester

Forskingsrådet og KS inviterer til digitalt informasjonsmøte om utlysinga av 104 millionar kroner til forsking og innovasjon for å styrkje berekrafta i kommunale helse- og omsorgstenester i 2024. Dette er ei av dei viktigaste nye forskingspolitiske satsingane i statsbudsjettet for 2024.  

Annet

Finn partnarar til forsking og innovasjon på helse- og omsorgstenester

Forskingsrådet og KS inviterer til digitalt informasjonsmøte om utlysinga av 104 millionar kroner til forsking og innovasjon for å styrkje berekrafta i kommunale helse- og omsorgstenester i 2024. Dette er ei av dei viktigaste nye forskingspolitiske satsingane i statsbudsjettet for 2024.  

7. mai
Webinar

Webinar om rapporten Barn og unge først – vårt felles ansvar

I webinaret presenterer og kommenterer vi tilrådingane frå gruppa som har overlevert rapporten om inkluderinga av barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Webinaret er særleg aktuelt for alle som er engasjerte i og/eller jobbar tett med barn og unge.

Webinar

Webinar om rapporten Barn og unge først – vårt felles ansvar

I webinaret presenterer og kommenterer vi tilrådingane frå gruppa som har overlevert rapporten om inkluderinga av barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Webinaret er særleg aktuelt for alle som er engasjerte i og/eller jobbar tett med barn og unge.

16. mai

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:00 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.