Arrangementer

background
01.
feb
Arrangementet strømmes

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut nye midler i støtte til innovative anskaffelser. I denne anledningen inviterer vi til et webinar om innovative anskaffelser i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Direktoratet for økonomistyring.

background
10.
feb
Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig