Seminar

Søkjarseminar om Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d.

Hvor:

NTNU Gjøvik og digitalt

Passer for:

Offentleg sektor, privat næringsliv og gradsgivande universitet og høgskular

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

11. februar kl. 18.00

13. feb kl 10:00 – 11:00

Om arrangementet

Forskingsrådet skal gjennom Nærings-ph.d.-ordninga og Offentlig sektor-ph.d.-ordninga bidra til å auke innovasjonsevna, forskingsinnsatsen og den langsiktige kompetansebygginga i privat næringsliv og offentleg sektor gjennom rekruttering av doktorgradskandidatar.

Ordninga skal også bidra til tettare samspel mellom privat næringsliv og offentleg sektor og forskingsorganisasjonar, noko som er viktig for å styrkje kunnskapsoverføringa frå forskinga til samfunnet.  

 

Program

Kontaktpersonar

Elisabeth Frydenlund

    Nyskaping og regional utvikling

Inna Okonesnikova

    Transport og maritim

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. februar 2024, 15:39 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.