Webinar

Nedgang i politisk tillit: Mistillit eller sunn skepsis?

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

29. april kl. 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

29. apr kl 10:00 – 11:00

Om arrangementet

Betyr nedgang i politisk tillit at demokratiet er i fare, eller er det et sunnhetstegn? 

I Norge er det høy tillit mellom folk, og folk har høy tillit til myndighetene – iallfall hvis vi sammenligner oss med andre. Den norske Innbyggerundersøkelsen rapporterer at nordmenn er blitt litt mindre tillitsfulle de siste årene– i 2024 hadde særlig tilliten til regjeringen og Stortinget gått ned. Er det grunn til å være bekymret, eller er variasjoner i tillitsnivå et sunnhetstegn?
 
Vi tar en prat med Signe Bock Segaard og Øyvind Ihlen som begge forsker på tillit i det norske samfunnet.  

Dette er noen av spørsmålene vi tar opp:  

  • Hvorfor er vi så opptatt av tillit?
  • Skal målet være så høy tillit som mulig?  
  • Hva er det som påvirker tilliten i samfunnet?  Hvilken rolle spiller politikerskandaler, dyrtid og hvordan myndighetene kommuniserer under krisetider?
  • Hvilken rolle spiller tradisjonelle og nyere media?

Signe Bock Segaard er statsviter og forsker ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Hun spesialiserer seg på blant annet valg, representasjon og tillit, og demokrati. Segaard er ofte å se i media hvor hun kommenterer dansk og norsk politikk. Hun har ledet flere prosjekter, blant annet Lokalvalgsundersøkelsen 2019 og 2023, Demokrati og tillit og politisk ulikhet og forskningsevalueringene av forsøkene med internettvalg i Norge.
 
Øyvind Ihlen er professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har vært spesielt interessert i strategisk kommunikasjon om politiske tema, og sammenhenger mellom politisk kommunikasjon, myndigheters kommunikasjon, medias rolle og innbyggernes tillit. Ihlen bidrar aktivt til den offentlige samtalen, og han var tidlig ute med forskningsbasert kunnskap og råd relatert til myndighetenes kommunikasjonsutfordringer i koronapandemien. 

Samtalen ledes av journalist Ruth Astrid Sæter. 


  

Kontakt

Kontakt

    Siri H. Holllekim Haaland

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. april 2024, 16:00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.