Webinar

Informasjonsmøte om den planlagde SFF VI-utlysinga

Passer for:

Potensielle søkjarar til neste SFF utlysing

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

4. juni kl. 12:00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

5. jun. kl. 13.00–14.00

Om arrangementet

Neste utlysing av Senter for framifrå forsking (SFF) er planlagd å komma i 2025 og med tildeling mot slutten av 2027. Webinaret vil ta for seg den informasjonen som ligg føre om den planlagde utlysinga. Det vil vera mogleg å stilla generelle spørsmål under webinaret, men ettersom krav og føringar og endeleg utforming av utlysinga ikkje ligg føre, vil mykje kunne svarast på (og leggjast ut på nettsidene) først på utlysingstidspunktet i 2025. Det vil dermed komma meir informasjon i eit nytt søkjar-webinar når utlysinga ligg føre.

Berre godkjende, norske forskingsorganisasjonar kan søkja som prosjektansvarleg.

Nettsida til Sentre for framifrå forsking.


Kontakt:

Kjell Emil Naas

    Banebrytende forskning

Kaja Kvaale

    Banebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 19:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.