Seminar

AVLYST: Hvordan kan fond, stiftelser og Forskningsrådet bidra til forskning for bedre folkehelse?

Hvor:

Digitalt og Forskingsrådet, Drammensveien 288, Oslo

Passer for:

Fond, stiftelser og foreninger som finansierer folkehelseforskning eller kan vurdere å finansiere folkehelseforskning

Påmeldingsfrist:

11. mars 2024. inkl digital påmelding

Digitalt:

Arrangementet strømmes

14. mars kl. 11:00–15:00

Om arrangementet

Formålet med arrangementet er å legge til rette for at fond, stiftelse, forskningsfinansierende foreninger og Forskningsrådet kan samarbeide om folkehelseforskning og diskuter hvordan det kan gjøres.

Det er behov for mer kunnskap om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker for å bedre folkehelsen.

Fond, stiftelser og foreninger som finansierer forskning eller kan tenke seg å finansiere folkehelseforskning inviteres til møte for å diskutere aktuelle tema og en rigg for et nærmere samarbeid om folkehelseforskning.

Bakgrunnen for møte er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, der Forskningsrådet er bedt om et innspill for å øke samarbeidet om folkehelseforskning. Som ledd i dette arbeidet inviteres det til et møte for å diskutere om det er hensiktsmessig for fond, stiftelser og foreninger å samarbeide om folkehelseforskning og hvordan det eventuelt kan gjøres.

Program

Kontaktperson

Torbjørg Øyslebø

    Helse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. april 2024, kl. 01:23 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.