Møte

Open digital kafé: Horisont Europa – Søyle 1: Forskingsinfrastruktur

Passer for:

Forskarar, EU-rådgivarar og andre som er intresserte i Horisont Europa og forskningsinfrasturktur

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

14. februar kl. 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

15. feb kl 12:00 – 12:45

Om arrangementet

Dette arrangementet går føre seg på engelsk

Bli med på vår Open Digital Café om Forskningsinfrastruktur i Horisont Europa! 

Forskingsinfrastruktur er fasilitetar som gir ressursar og tenester for forskingsmiljøa for å drive forsking og framme innovasjon på sine felt. Horisont Europa vil gi Europa berekraftig forskingsinfrastruktur i verdsklasse som er open og tilgjengeleg for dei beste forskarane frå og utanfor Europa. Det vil også oppmuntre til bruk av eksisterande forskingsinfrastruktur. 

Meir informasjon om arbeidsprogrammet finn du her.

Vi ønskjer forskarar, EU-rådgivarar, industri, prosjektkoordinatorar, søkjarar og folk som bere er nysgjerrige på forskningsinfrastruktur velkommen. Det vil vere eit spesielt fokus på opne utlysingar for søknader som skal sendast inn 12. mars 2024, og dessutan litt førebels informasjon om arbeidsprogrammet 2025-2027. Vi inviterer personar som deltek i Horisont forskingsinfrastruktur-prosjekt, og dessutan EC-evaluatorer til å dele erfaringane sine.  

Open Digital Café er eit verktøy/teknikk/konsept som berre handlar om uformell dialog. Formålet er å skape ein arena kvar deltakarane er villige til å dele spørsmål, utfordringar, idear og diskutere dei i ei gruppe.  

Nasjonale kontaktpersonar (NCP-team) for forskningsinfrastruktur

Kontaktpersoner

Olja Toljagic

    SeniorrådgiverForskningsdata og -infrastruktur

Odd Ivar Eriksen

    SpesialrådgiverForskningsdata og -infrastruktur

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. februar 2024, 21:40 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.