background
Møte

SFI-utlysing i 2024: Info- og innspelsmøte

Passer for:

Bedrifter, universitet og forskingsorganisasjonar, offentleg sektor, forskarar

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

9. oktober kl 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

10. okt. 2023 kl. 13.30–15.30

Om arrangementet

Forskingsrådet vil i løpet av 2024 kunngjere midlar til ca. åtte Sentre for forskingsdriven innovasjon (SFI). Vi vurdere endringar og ønske dialog med interessentar om slike. I møtet ber vi også om innspel om kva som kjenneteiknar eit vellykka SFI og korleis senterordninga kan føre til meir innovasjon.    

Dette møtet er relevant både for aktuelle forskingsmiljø, bedrifter og aktørar i offentleg sektor.    

 

Program

Kontaktperson

Aase Marie Hundere

    SpesialrådgiverNyskaping og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.