Møte

SFI-utlysing i 2024: Info- og innspelsmøte

Passer for:

Bedrifter, universitet og forskingsorganisasjonar, offentleg sektor, forskarar

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

9. oktober kl 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

10. okt kl 13:30 – 15:30

Om arrangementet

Forskingsrådet vil i løpet av 2024 kunngjere midlar til ca. åtte Sentre for forskingsdriven innovasjon (SFI). Vi vurdere endringar og ønske dialog med interessentar om slike. I møtet ber vi også om innspel om kva som kjenneteiknar eit vellykka SFI og korleis senterordninga kan føre til meir innovasjon.    

Dette møtet er relevant både for aktuelle forskingsmiljø, bedrifter og aktørar i offentleg sektor.    

Program    

 • Velkommen ved Forskingsrådet    
  • Kort om kvifor SFI er viktig verkemiddel for innovasjon    
  • Formålet med møtet    
 • Inviterte innlegg frå ulike aktørar som deltek i eit pågåande SFI    
 • Forskingsrådet presenterer forslag ny prosess SFI-utlysing i 2024    
 • Open runde – spørsmål og kommentarar frå deltakarar    
 • Avslutning – Forskingsrådet avrundar og samanfattar    

Kontaktperson

Aase Marie Hundere

  SpesialrådgiverNyskaping og regional utvikling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 20:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.