Webinar

Samhandling og digital heimeoppfølging – korleis kan Noreg bli best i verda?

Passer for:

Alle som er opptekne av berekraftige helse- og omsorgstenester

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

26. november kl. 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

27. nov kl 14:00 – 15:00

Om arrangementet

For å halde oppe gode tenester framover, må vi gjere ting på nye måtar og jobbe smartare. Vi må bruke dei samla ressursane i samfunnet betre og tenkje på tvers av sektorar.  

  • Korleis samhandlar vi best mellom sektorar?  
  • Korleis kan vi ta i bruk ressursane i breidda av grupper av helsepersonel? Både i lokalsamfunnet og hos dei eldre sjølv?  
  • Og korleis kan vi utnytte nye digitale løysingar for å få til meir heilskapleg og koordinert oppfølging av pasientar som bur heime?   

Potensialet er der, men vi treng å jobbe saman og ha rette verktøy for å hauste verdiane. Gjennom samtale går vi i djupna på følgjande påstandar:  

  • God tverrsektoriell samhandling gjer at fleire kan bu i eigen heim med verdigheit lenger.
  • Noreg har potensiale til å bli best i verda på digital heimeoppfølging.  

Dette er eit arrangement i regi av HelseOmsorg21-rådet, som forskingsrådet er sekretariat for. 
  

 

Program

Kontaktpersonar

Karianne Solaas

    SpesialrådgiverHelse og offentlig sektor

Henrietta Blankson

    SpesialrådgiverHelse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 20:10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.