background
Webinar

Samhandling og digital heimeoppfølging – korleis kan Noreg bli best i verda?

Passer for:

Alle som er opptekne av berekraftige helse- og omsorgstenester

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

26. november kl. 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

27. nov. 2023 kl. 14.00–15.00

Om arrangementet

For å halde oppe gode tenester framover, må vi gjere ting på nye måtar og jobbe smartare. Vi må bruke dei samla ressursane i samfunnet betre og tenkje på tvers av sektorar.  

  • Korleis samhandlar vi best mellom sektorar?  
  • Korleis kan vi ta i bruk ressursane i breidda av grupper av helsepersonel? Både i lokalsamfunnet og hos dei eldre sjølv?  
  • Og korleis kan vi utnytte nye digitale løysingar for å få til meir heilskapleg og koordinert oppfølging av pasientar som bur heime?   

Potensialet er der, men vi treng å jobbe saman og ha rette verktøy for å hauste verdiane. Gjennom samtale går vi i djupna på følgjande påstandar:  

  • God tverrsektoriell samhandling gjer at fleire kan bu i eigen heim med verdigheit lenger.
  • Noreg har potensiale til å bli best i verda på digital heimeoppfølging.  

Dette er eit arrangement i regi av HelseOmsorg21-rådet, som forskingsrådet er sekretariat for. 
  

 

Program

Kontaktpersonar

Karianne Solaas

    SpesialrådgiverHelse og offentlig sektor

Henrietta Blankson

    SpesialrådgiverHelse og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 01.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.