background
Konferanse

Krafttak for inkludering

Hvor:

Grorud Samfunnshus (Buss 31 til Kalbakkeveien/t-bane line 5 til Kalbakken. Det er avgrensa med parkeringsplassar)

Passer for:

Enkeltpersonar eller representantar for organisasjonar, selskap eller liknande som ønskjer å bidra med innspel til samfunnsoppdraget for ung utanforskap.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

30. oktober kl 08.00

2. nov. 2023 kl. 09.00–14.00

Om arrangementet

Her kan du følgje møtet digitalt

Konferansen skal vere ein motivasjonskonferanse for og med aktørar frå privat, frivillig og offentleg sektor som alle jobbar med same mål; Å inkludere fleire barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv (og dermed redusere ung utanforskap). 

Konferansen skal fremje kunnskap, skape progresjon, setje fokus på gode initiativ, prosjekt og eldsjeler som alle jobbar for same samfunnsoppdrag. 

Formålet med konferansen er:

Å vere eit kraftsenter og nasjonalt nettverk som hevar ambisjonen for kva vi må gjere for å redusere ung utanforskap. Konferansen skal vere ein kanal og ein møteplass som formidlar ny innsikt om temaet utanforskap og kva ein kan gjere for å redusere det. 

Konferansen skal løfte fram: 

Døma på gode initiativ og prosjekt rundt om i landet vårt. Ei hyllest av alle dei som skaper resultat. Oppdatert kunnskap på kva som er årsakene til utanforskapen og kva som verkar for å redusere det. 

NB! Det blir tekne bilete under arrangementet. Gi beskjed om du ikkje ønskjer å bli fotografert.

Program

Kontaktpersonar

Falk Eidsvold Tøien

    RådgiverVelferd og utdanning

Line Jacobsen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 20.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.