Konferanse

Krafttak for inkludering

Hvor:

Grorud Samfunnshus (Buss 31 til Kalbakkeveien/t-bane line 5 til Kalbakken. Det er avgrensa med parkeringsplassar)

Passer for:

Enkeltpersonar eller representantar for organisasjonar, selskap eller liknande som ønskjer å bidra med innspel til samfunnsoppdraget for ung utanforskap.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

30. oktober kl 08.00

02. nov kl 09:00 – 14:00

Om arrangementet

Her kan du følgje møtet digitalt

Konferansen skal vere ein motivasjonskonferanse for og med aktørar frå privat, frivillig og offentleg sektor som alle jobbar med same mål; Å inkludere fleire barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv (og dermed redusere ung utanforskap). 

Konferansen skal fremje kunnskap, skape progresjon, setje fokus på gode initiativ, prosjekt og eldsjeler som alle jobbar for same samfunnsoppdrag. 

Formålet med konferansen er:

Å vere eit kraftsenter og nasjonalt nettverk som hevar ambisjonen for kva vi må gjere for å redusere ung utanforskap. Konferansen skal vere ein kanal og ein møteplass som formidlar ny innsikt om temaet utanforskap og kva ein kan gjere for å redusere det. 

Konferansen skal løfte fram: 

Døma på gode initiativ og prosjekt rundt om i landet vårt. Ei hyllest av alle dei som skaper resultat. Oppdatert kunnskap på kva som er årsakene til utanforskapen og kva som verkar for å redusere det. 

NB! Det blir tekne bilete under arrangementet. Gi beskjed om du ikkje ønskjer å bli fotografert.

Program

Kontaktpersonar

Falk Eidsvold Tøien

    RådgiverVelferd og utdanning

Line Jacobsen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 19:31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.