Kurs

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

Hvor:

Forskningsrådet, Abel 1+2

Passer for:

Nivå 2 (kurs for vidarekomne)

Pris:

Inga kursavgift, men påmeldinga er bindande. Det blir teke eit gebyr på kr. 1000 for no show, og dessutan avmelding seinare enn påmeldingsfristen. Berre fråvær med sjukmelding, rettsinnkalling eller militærteneste blir akseptert som gyldig fråvær.

Påmeldingsfrist:

5. desember kl. 15.00

12. des. 2023 kl. 08:30–13. des. 2023 kl. 15:00

Om arrangementet

Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact (2 dager) – Nivå 2

Kurset gir ein introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emne og utlysingar, søknadsprosess, kva som kjenneteiknar søknader til Horisont Europa, dei ulike prosjekttypane, og dessutan søknadsførebuing). I løpet av kurset vil vi gå gjennom søknadsprosessen frå ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom ei praktisk øving.
Kursets dag 2 er vigde til korleis best beskrive forventa samfunnseffekt av prosjektet, til innovasjon og utnytting av prosjektresultata, i tillegg til korleis ein best kan skreddarsy ein effektiv Dissemination and Communication Plan for å få høgast mogleg potensiell samfunnseffekt av prosjektet.

Kursleiar er Europa Media, og kurset blir halde på engelsk. Finn fullstendig beskriving av kurset med program på våre engelske sider.

Horisont Europa-kursa våre er delt inn i fem overordna kategorier (A-E) og i tre nivå (1-3). Les meir om dei ulike kursane.

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:36 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.