Webinar

Frukostseminar om KI-satsinga med den rådgivande ekspertgruppa til Forskningsrådet

Passer for:

Alle som er interesserte i KI-satsinga

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

29. november kl. 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

30. nov kl 08:30 – 09:15

Om arrangementet

KI-satsinga – anbefalingar frå den rådgivande ekspertgruppa.

I Forskingsrådet arbeider vi med å forme ut planar for korleis vi best kan lyse ut 1 milliard kroner til forsking på kunstig intelligens.

Så nettsida for Nasjonal satsing på kunstig intelligens

Tidlegare i haust inviterte vi alle interesserte til å kome med innspel til dette arbeidet. Innspela kom gjennom tre opne innspelsseminar og ei open skriftleg høyring. Totalt kom det inn over 110 skriftlege innspel. 

Alle innspela som kom inn er tilgjengeleg på denne sida

I samband med arbeidet vart det oppnevnt ei eiga rådgivande ekspertgruppe for å kome med anbefalingar. Den rådgivande ekspertgruppa leverte sitt innspel til KI-satsinga 15. november. I dette frukostmøtet vil ekspertgruppa presentere desse anbefalingane.   

Program

  • Innleiing frå Forskingsrådet om status for KI-satsinga og kor viktig alle innspela vi har fått er.
  • Presentasjon av notat frå den rådgivande ekspertgruppa ved leiar av gruppa, Tanja Storsul.  
  • Spørsmål og svar.  

Møteleiar: Olaug Råd, Forskingsrådet  

Kontakt

Forskningsrådets KI satsing

Olaug Råd

    Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 21:43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.