Illustrasjonsbilde åpen digital kafé
Workshop

ERC søknadslesedag i Trondheim - ettermiddag

Hvor:

NTNU Gløshaugen, hovedbygning, rom 329

Passer for:

Forskarar som skal søkje ERC og EU-rådgivarar

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

3. september kl 23.58

Om arrangementet

Noregs forskingsråd arrangerer "ERC søknadslesedagar" for forskarar som planlegg ein søknad til The European Research Council (ERC). 

På lesedagen får du høve til å sjå på søknader som har fått finansiering frå ERC, for å sjå korleis eit vellykka ERC-prosjekt kan strukturerast. Over 60 norske ERC-grantees har vore så vennlege å gi løyve til at vi kan gjere søknaden deira tilgjengeleg på lesedagen.  

Viss du har spørsmål rundt ERC-søknaden din så kan du kontakte EU-rådgivar/rådgivar for ekstern-finansiering på institusjonen din, eller oss som er nasjonale kontaktpersonar for ERC (NCP´er), sjå kontaktinformasjon under. Du finn også all informasjon om søknadstypar og aktuelle utlysingar på ERCs nettsider. 

Dette er ein stille lesesesjon utan program. For meir informasjon sjå påmeldingssida.

Kontaktpersonar

Berit Sundby Avset

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Per Magnus Kommandantvold

    SpesialrådgiverBanebrytende forskning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.