Møte

Open digital kafé: Horisont Europa – klyngje 5: Klima, energi og mobilitet

Passer for:

Forskarar, EU-rådgivarar og andre som er interesserte i Horisont Europa

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

13. desember kl. 08.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

14. des. 2023 kl. 09:00–09:50

Om arrangementet

Bli med på open digital kafé for klyngje 5 i Horisont Europa! Den overordna drivaren for klyngje 5: klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grøne og digitale omstillinga, og tilhøyrande transformasjon av økonomi, industri og samfunn for å oppnå klimanøytralitet i Europa innan 2050.

Klyngje 5 i Horisont Europa har oppdraget å skape moglegheiter og løysingar for denne transformasjonen. Aktivitetane i klyngje 5 skal bidra til kunnskap for å betre forstå årsakene, utviklinga, risikoane, verknadene og moglegheitene. Dei skal også bidra ved å gjere energi- og transportsektorane meir klima- og miljøvennlege, meir effektive og konkurransedyktige, smartare, tryggare og meir robuste.

Les meir og finn arbeidsprogram for klyngja

Vi ønskjer alle aktørar som er interesserte i å utarbeide prosjektforslag til denne klyngja velkommen. Andre personar som berre er nysgjerrige på moglegheitene i klyngje 5 er også velkomne.

Det vil vere spesielt fokus på prosjektforslag som skal sendast inn retta mot Horisont Europa klyngje 5.

Vi inviterer personar som allereie deltek i EU-prosjekt og som evaluatorer til å dele erfaringane sine.

Vi ønskjer ein uformell dialog og har derfor ingen dagsorden. Formålet er å skape ein arena der deltakarane er villige til å dele spørsmål, utfordringar, idear og diskutere dei i fellesskap. Innhaldet i den opne kafeen er dermed drive av deltakarane.

Finn kontaktinformasjon til NCP-teamet som jobbar med klyngje 5. 

Kontakt

Ingunn Borlaug Lid

    Klima og miljø

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 16:55 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.