Illustraskjonsbilde med byging med grafitti der det står the future is europe
Annet

Open kafé for klyngje 3: Samfunnstryggleik - i Horisont Europa

Passer for:

Forskarar, EU-rådgivarar, offentlege og private aktørar, og dessutan andre som er interesserte i klyngje 3 i Horisont Europa

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

25. juni kl 08:00

25. aug. 2023 kl. 09.00–10.00

Om arrangementet

Velkommen til open kafé for klyngje 3 - Samfunnstryggleik - i Horisont Europa. Vi presenterer resultat frå 2022 og informere om moglegheiter i 2023, med særleg vekt på utlysingane med søknadsfrist I november, der totalbudsjett er over 185 millionar euro.

Utlysingane i år er på Fighting Crime and Terrorism Border Management Rescilient Infrastructure Increased Cybersecurity Strengthened Security Research and Innovation.

Det blir litt informasjon frå vår side, men mykje tid til spørsmål, diskusjon og erfaringsdeling. Vi håpar å treffe både forskarar, EU-rådgivarar, offentlege og private aktørar, og dessutan andre som er interesserte i klyngje 3 i Horisont Europa. 

Kontaktperson

Line Marie Sørsdal

    SeniorrådgiverDemokrati og internasjonale relasjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.