Konferanse

OG21-forum 2022

Hvor:

Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

14. november

16. nov. 2022 kl. 09.00–17.00

Om arrangementet

Påmeldingsfristen har nå gått ut. Hvis du ikke har fått meldt deg på, men likevel ønsker å delta fysisk, ta kontakt med Hanne Marie Nilsson på hmn@forskningsradet.no. De som ønsker å følge sendingen digitalt kan bruke strømningslenken gitt over.

På OG21-forum 2022 skal vi diskutere:

  • Hvordan petroleumsnæringen kan bidra med ny kunnskap og teknologi for å øke forsyningssikkerhet, redusere klimagassutslipp og skape verdier for selskaper og samfunnet.
  • Mulighetene som ligger i akselerering av ny teknologi for å dempe en gryende konflikt om krafttilgang.

Bakteppet for diskusjonen er:

  • Det norske samfunnet og petroleumsnæringen skal redusere klimagassutslipp med 50% fram mot 2030. Energieffektivisering er et viktig tiltak som tar petroleumsnæringen et stykke på vei. Teknologier som offshore CCS har stort potensiale, men kan vi få effekter av det allerede innen 2030? Det vi vet virkelig monner i tiden fram mot 2030, er elektrifisering av sokkelen.
  • Men petroleumsnæringen er ikke alene om elektrifisering. Landbasert industri elektrifiseres, transportsektoren elektrifiseres, og ny kraftkrevende industri som batterifabrikker og datasentre ønskes etablert. For å unngå kraftunderskudd må det bygges ut mye fornybar kraft, og spesielt havvind kan bli viktig. Kraftutveksling med utlandet har fått stor oppmerksomhet i lys av høye kraftpriser, men er en viktig driver for å få økonomi i havvind-utbygginger.
  • Krigen i Ukraina har gjort energibildet enda mer komplekst. EU ønsker mer norsk gass for å gjøre seg uavhengig av russisk gass. I tillegg vil EU øke fornybarsatsingen og akselerere produksjon og bruk av grønt hydrogen. Norge blir i dette bildet en enda viktigere energipartner for EU.

Som vanlig har vi fått med oss toppfolk fra myndigheter og næringsliv til å diskutere utfordringer og løsninger for utviklingen av petroleumsnæringen.

Merk: Nytt av året er at du ved påmelding også velger en gruppe du vil delta i. Det vil bli en gruppesesjon midt på dagen hvor du kan være med på å gi innspill til og diskutere temaet for gruppen din. Diskusjonen vil faktisk starte i forkant av forumet, og innspill kan gis på OG21s LinkedIn-side fra omtrent midten av oktober. De som deltar fysisk velger mellom disse tre gruppene:

  1. Elektrifisering: Tilgang på elektrisk kraft, havnett, akselerere offshore vind. Møterom Abel 3. Påmeldte til gruppe 1.
  2. Energieffektivisering: vannhåndtering, varmeintegrasjon, dreneringsstrategi, digitalisering. Møterom Abel 1 + Abel 2. Påmeldte til gruppe 2.
  3. De-karbonisering norsk gass: CCS, onshore/offshore, lavutslipp kraft, blå hydrogen. Møterom Frisch 1 + Frisch 2. Påmeldte til gruppe 3.

De som deltar digitalt deltar alle i gruppe 4 via Zoom: Sikre langsiktige gassleveranser: leting, feltutvikling, transport. Gruppen ledes fra møterom Hassel 2. Merk at det er en egen lenke til dette Zoom gruppearbeidet. Påmeldte til gruppe 4.

Prisen "OG21 Technology Champion 2022" deles ut på forumet. Juryen fikk inn 18 veldig gode nominasjoner. Det blir spennende å se hvem som vinner!

OG21-forum vil også i år ha en utstilling av teknologier som er relevante for problemstillingen som tas opp. Vi har fått med 8 utstillere som deltakerne kan besøke og snakke med i pauser og under minglingen:

Logoer

Ved spørsmål, kontakt:

Hanne Marie Nilsson, hmn@forskningsrådet.no, tlf.: 984 85 248

Vi oppfordrer folk som har symptomer på luftveissykdom til å ikke møte opp fysisk, men heller følge konferansen digitalt via strømmelenken som blir lagt ut.

Foredragsholdere

Terje Aasland

Olje- og energiminister

Eirik Wærness

Direktør og sjeføkonomEquinor

Hege Skryseth

Executive Vice PresidentEquinor

Monica Bjørkmann

Senior Vice PresidentSubsea 7 Norway

Valborg Lundegaard

CEOAker Carbon Capture

Frida Berglund

ConsultantDNV

Elisabeth B. Kvalheim

Senior Vice PresidentEquinor

Nils Arne Soelvik

Executive Vice PresidentAibel

Olav Lien

Production Systems Division GeoUnit Manager – ScandinaviaSLB

Rune Vesterkjær

Vice PresidentAkerSolutions

Thomas Djønne

Rådgiver strategi og infrastrukturutviklingGassco

Hans Jørgen Vinje

Gassnova

Ole Eeg

Director Eldfisk Reservoir Management and PortfolioConocoPhillips

Inge Brandsæter

Leder forsknings- og teknologiutvikling innen operasjoner, helse, sikkerhet, bærekraft og energieffektiviseringEquinor

Gunnar H. Lille

DirektørOG21

Program

Kontaktperson

Gunnar Hjelmtveit Lille

    DirektørEnergi og energiomstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 09:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.